Studenten voelen zich thuis bij NHL Stenden

Een veilige leeromgeving is van essentieel belang om je studie goed te kunnen doorlopen en jezelf te kunnen ontwikkelen als persoon en aankomend professional. Ruim 73% van de studenten van NHL Stenden Hogeschool geeft aan zich thuis te voelen bij de opleiding en zichzelf te kunnen zijn. Daarnaast sluit de inhoud van het studieprogramma goed aan op de beroepspraktijk en beoordelen de studenten de begeleiding door en de inhoudelijke deskundigheid van docenten als positief. Dit blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE), waarmee NHL Stenden met meer dan 10.000 respondenten veruit de hoogste respons onder de grote hbo-instellingen (>10.000 studenten) behaalde. De hogeschool is meer dan tevreden met deze waardevolle feedback.

Erica Schaper, voorzitter College van Bestuur: ‘’We vinden het fijn om te horen dat studenten zich thuis voelen bij de opleiding. Niets is belangrijker dan studeren in een omgeving waarin je wordt uitgedaagd jezelf optimaal te ontplooien. Onze docenten spelen daarin een cruciale rol. Zij treden niet alleen op als inhoudsdeskundige maar ook als coach. Zo leiden we onze studenten op tot de professionals die het verschil kunnen maken in de maatschappij. We zijn blij met deze uitkomsten, zijn trots op onze docenten en zien ook ruimte voor verbetering. Daar gaan we ons de komende periode op focussen.’’

Jezelf kunnen zijn
Een student van NHL Stenden: ‘’Ik kan altijd volledig mezelf zijn bij de opleiding, zowel bij de docenten als bij mijn medestudenten. Doordat de docenten me als gelijkwaardig beschouwen en ik goed kan opschieten met mijn medestudenten, voelde het vanaf het begin al goed. Ook als het even niet zo lekker loopt, sta je er nooit alleen voor.’’ Naast de docent speelt ook de studieloopbaanbegeleider een belangrijke rol. De studieloopbaanbegeleider is er niet alleen voor vragen vanuit de studie, maar bijvoorbeeld ook als het in het privéleven van de student even niet goed gaat. Verder vult de student aan: ‘’Het is fijn om af en toe tips of handvatten te krijgen, in tijden van de lockdown en ook nu we weer op school zijn.’’

Samenwerken aan nog beter onderwijs
De studenten geven met de resultaten van deze NSE aan dat de hogeschool op veel punten de basis goed op orde heeft. Er zit onder meer ruimte voor verbetering bij de onderdelen ‘toetsing en beoordeling’, meer duidelijkheid over de criteria waarop de student wordt beoordeeld, en ‘informatieverstrekking vanuit de opleiding’. De opleidingen gaan de komende tijd in gesprek met hun studenten om dit onderdeel te versterken. De respons van onze studenten wordt zo gebruikt om hogeschool breed en per opleiding het onderwijs gericht te verbeteren.