Van Welderen Rengersprijs voor beste hbo-scripties in Friesland

Afbeelding
Van Welderen 2021

Op woensdag 17 november sleepten twee HBO Bachelor-studenten en één HBO master student van de Friese hogescholen de Van Welderen Rengers scriptieprijs in de wacht. De studenten van NHL Stenden Hogeschool, en Hogeschool Van Hall Larenstein ontvingen tijdens de feestelijke uitreiking op Landgoed Oranjewoud ieder een geldprijs van € 750,-. Met de scriptieprijs wil het bestuur van het Van Welderen Rengersfonds hogeschoolstudenten stimuleren om bij te dragen aan de economische welvaart in Friesland.

Gezondheidzorg en duurzaamheid troef bij winnende scripties
De prijs voor de beste afstudeeropdracht werd dit jaar voor de 21ste keer uitgereikt. Alle drie winnaars laten op een andere manier zien hoe ze op een duurzame manier innoveren in om de provincie Friesland krachtiger op de kaart te zetten.

Ontwikkeling van cognitieve levels in een serious game voor hersentumorpatiënten
Roos Hendriksen, Master studente Health Innovation bij NHL Stenden, studeerde af op haar Master scriptie “Combinatie van fysieke en cognitieve training: ontwikkeling van cognitieve levels in een serious game voor hersentumorpatiënten”. Hersentumorpatiënten hebben vaak fysieke en cognitieve klachten in het dagelijks leven als gevolg van zowel de behandeling als de tumor. Hendriksen deed onderzoek om drie levels te ontwikkelen in de serious game ‘Terra’ waarmee de kwaliteit van leven van hersentumorpatienten verbeterd kan worden door hen in staat te stellen hun fysieke en cognitieve functies op een efficiënte, plezierige, minder confronterende en klinisch verantwoorde manier te oefenen.

De gladde slang en hazelworm in Zuidoost Friesland
Alfred Kok, student Diermanagement/Specialisatie Wildlife management, studeerde af op zijn Bachelor scriptie ‘De gladde slang en hazelworm in Zuidoost Friesland’. Dit onderzoek richt zich op waar er nog geschikt habitat ligt voor de gladde slang en de hazelworm (beide reptielen), waar ze momenteel voorkomen, wat potentieel geschikte leefgebieden zijn en waarmee de soorten in de regio nog geholpen kunnen worden. De resultaten van het onderzoek schetsen duidelijk hoe versnipperd en daardoor kwetsbaar deze populaties zijn. Van de 22 onderzochte gebieden komt de gladde slang slechts in twee gebieden in Zuidoost Friesland voor, en de hazelworm in vier. Om deze populaties te helpen kan er gebruik gemaakt worden van netwerken om geschikte habitat met elkaar te verbinden.

Circulair plastic: Vlag leeft verder als Fles!
Rianne Akker, studente Chemie studeerde af bij NHL Stenden met haar Bachelor scriptie ‘De glycolyse van PET naar zuiver BHET’. In samenwerking met het Lectoraat Circular Plastics van hogeschool NHL STENDEN en de Dokkumer Vlaggen Centrale zijn polyester vlaggen chemisch gerecycled zodat er op een duurzame manier weer nieuwe producten uit gemaakt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld een fles. In dit onderzoek zijn de polymeerketens van de polyester vlaggen afgebroken naar de monomeren (grondstof) en oligomeren, hierbij zijn de optimale parameters voor het proces bepaald. Daarnaast is er een geschikte methode opgesteld om, voor zowel kleine als grotere schaal experimenten, de monomeren te kunnen zuiveren en ontkleuren. Kortom, de vlag leeft verder als fles!

Van Welderen Rengersfonds
Ieder jaar looft het Van Welderen Rengersfonds scriptieprijzen uit voor de beste afstudeerwerkstukken van de drie Friese hogescholen. Baron Th. van Welderen Rengers (1867-1945) was onder andere grondlegger van de Coöperatieve Voorschot- en Spaarbank Trynwâlden in Oenkerk. Deze bank is later geïntegreerd in de Friesland Bank. De baron heeft zijn bezit nagelaten aan een stichting: het Van Welderen Rengersfonds. Met als doel dat zijn kapitaal wordt ingezet voor het stimuleren van de economische welvaart in Fryslân.