We zijn los! NHL Stenden Hogeschool is een feit

Afbeelding
sfeerfoto rengersplein

Met ingang van 1 januari 2018 hebben NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool hun krachten gebundeld en is onze bestuurlijke fusie een feit. In september 2018 verwelkomen de opleidingen van NHL Stenden Hogeschool de eerste lichting nieuwe studenten. We treden daarom in onze wervingscommunicatie nu al naar buiten als één hogeschool.

De NHL en Stenden zijn gefuseerd tot één nieuwe hogeschool. Deze krachtige combinatie biedt nieuwe mogelijkheden en kansen voor studenten, bedrijven, instellingen en medewerkers. Onderwijs, onderzoek en werkveld kunnen niet zonder elkaar. Daarom zoeken we altijd verbinding met partners die net als wij grenzen willen verleggen.

Grensverleggend onderwijs

NHL Stenden is een hogeschool met grensverleggend en vindingrijk onderwijs, waar medewerkers én studenten dagelijks hun talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten. Verbinding van onderwijs, onderzoek en werkveld is een belangrijke pijler binnen de nieuwe hogeschool. We zijn een multi-campus hogeschool met een krachtig internationaal profiel. Daarnaast zijn we sterk verankerd in regio’s waar onze locaties in Nederland en in het buitenland te vinden zijn. Bovendien dagen we onze studenten uit om hun grenzen te verleggen, zoals met een stage in het buitenland of een Grand Tour.

Cross-sectorale verbindingen aangaan

Ons nieuwe onderwijsconcept Design Based Education (DBE) stimuleert deze co- creatie tussen onderwijs en praktijk. Onze focus op cross-sectorale verbindingen creëert mogelijkheden voor innovaties binnen en buiten de muren van onze nieuwe hogeschool. Hiermee zijn we de aanjagers van onderzoek naar oplossingen en vernieuwingen waar werkveld én onderwijs van profiteren. Met DBE werken we vaak in “ateliers”. Hierin werken studenten, docenten en onderzoekers samen aan real-life vraagstukken uit het werkveld. Dat levert wereldwijze studenten op, die voorbereid zijn op de internationale arbeidsmarkt en multidisciplinair kunnen samenwerken.

Meer dan de som der delen

We vertegenwoordigen een levenslustige hogeschool: ruim 24.000 studenten, meer dan 100 opleidingen, meer dan 2200 medewerkers en een kleine 50 lectoraten. Een krachtige hogeschool, mét oog voor het individu. Ons onderzoeksprofiel kent drie zwaartepunten: Vital Regions, Smart Sustainable Industries en Service Economy. Aandachtsgebieden die relevante kennis en onderzoeksuitkomsten opleveren, die bijdragen aan regionale ontwikkeling. Kortom, NHL Stenden Hogeschool is dé plek waar kennis en innovatie samenkomen en onderwijs en werkveld elkaar versterken.

Getoetst in de praktijk

NHL Stenden Hogeschool verlegt grenzen door te onderzoeken, te innoveren en continu te verbeteren. Dat lukt niet zonder de juiste partners. Samen zoeken we naar vindingrijke oplossingen, die getoetst zijn in de praktijk. En leiden we jonge professionals op, die naast kennis beschikken over de vaardigheden waar het werkveld om vraagt en verder kijken dan de grenzen van hun eigen vakgebied. Mensen die durven te innoveren en met trots een bijdrage leveren aan de toekomst.

Neem contact op

Afbeelding
media@nhlstenden.com
Afbeelding
+31 (0)6 51 22 51 96