Zij waren bij NHL Stenden baas voor één dag: Milou, Bart, Doutzen, Belma, Ider en Marrit

Afbeelding
Baas voor een dag

Als Milou, Bart, Doutzen Belma, Ider en Marrit over een paar jaar een studie gaan volgen bij NHL Stenden, kunnen ze maar mooi zeggen dat ze er al eens directeur zijn geweest. Voor één dag zaten drie basisschoolleerlingen van IKC Franciscus en drie van OBS De Potmarge uit Leeuwarden op de stoel van Jantine Kuijpers (academie Primair Onderwijs) en Martine van der Meer (academie Social Studies). NHL Stenden deed mee aan JINC Baas van Morgen.

VIDEO: https://youtu.be/S8LHmWvt-2w

Milou, Bart, Doutzen, Belma, Ider en Marrit namen bij NHL Stenden voor één dag het roer over bij de academies Primair Onderwijs en Social Studies. Symbolisch, want Jantine en Martine waren gewoon aan het werk. Nou ja, gewoon… “Dit is wel bijzonder”, zeggen beide ‘echte’ directeuren. “Voor ons én voor hen. Het is heel leuk om deze jonge kinderen een kijkje in de keuken te geven. We hadden een mooi en divers programma voor ze samengesteld.”

De dag begon met een ontbijt bij Firda, waar de jonge ‘bazen van morgen’ eerst meeliepen. Daarna ging het zestal met Jantine en Martine naar NHL Stenden. Daar brachten ze een bezoek aan het innovatielab, gingen ze in gesprek met toekomstige basisschoolleerkrachten (huidige studenten) en hielpen ze een handje mee door een poster te ontwerpen voor de open dag op donderdag 8 juni. Als kers op de taart hebben ze nog geoefend met simulatieonderwijs door het gebruik van VR brillen en ondertekenden ze aan het eind van de dag het Baas van Morgen-certificaat.

JINC Baas van Morgen
JINC is een netwerk dat zich inzet voor kinderen in achterstandsposities om hen kennis te laten maken met de arbeidsmarkt door mee te lopen met ‘bazen’ van bedrijven. Met het project Baas van Morgen laat JINC kinderen die opgroeien in gebieden met sociaaleconomische achterstand proeven aan beroepsmatig succes.