Collegelid Jan van Iersel verlaat NHL Stenden Hogeschool

maandag 03 juni 2019

Per 1 september 2019 gaat collegelid Jan van Iersel ons verlaten. Hij wordt voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Van Hall Larenstein.

Jan van Iersel

In maart 2014 begon Jan als collegelid bij NHL Hogeschool en vanaf 1 januari 2018 is hij collegelid van NHL Stenden Hogeschool. Jan staat bekend als een echte onderwijsman, die het contact met studenten en medewerkers zeer belangrijk vindt. Zo maakt hij zich hard voor onderwijskwaliteit, studententevredenheid en stond hij mede aan de wieg van ons onderwijsconcept Design Based Education (DBE).

Jan: “Ik heb met veel plezier de afgelopen jaren gewerkt voor NHL en later NHL Stenden. Kwalitatief onderwijs en een fundamentele bijdrage leveren voor studenten en onze omgeving hebben mij altijd gedreven om het beste uit onze hogescholen te halen. Dat deed ik niet alleen. Ik wil alle collega’s bedanken die de afgelopen jaren met mij hebben samengewerkt ten behoeve van ons onderwijs. Mijn hart ligt bij het hoger beroepsonderwijs en daarom ben ik ontzettend blij dat ik nu collegevoorzitter word bij de groenste hogeschool van Nederland. Dit biedt de unieke mogelijkheid om mij verder te ontwikkelen en tegelijkertijd dicht bij het onderwijs te blijven.”

Erica: “Jan heeft een belangrijke rol gespeeld bij de voorbereidingen van de fusie. En als collegelid van NHL Stenden heeft hij een zeer waardevolle bijdrage geleverd aan de verdere opbouw van onze nieuwe hogeschool. Wij zijn hem hier zeer erkentelijk voor en gaan zijn betrokkenheid en inzet missen. Jan is een onderwijsman pur sang, die altijd in nauw contact staat met studenten en docenten. Hij weet daarbij op natuurlijke wijze een brug te slaan tussen beleid en de onderwijspraktijk. Recente voorbeelden zijn het onderwijsbeleid en de kwaliteitsafspraken, die hij samen met docenten en studenten heeft ontwikkeld.

Als voorzitter van het college ben ik trots dat Jan collegevoorzitter wordt bij Van Hall Larenstein. Klaas-Wybo en ik wensen hem veel succes bij deze mooie vervolgstap en we kijken er naar uit om onze samenwerking ten behoeve van Friesland te vervolgen.”

Cees Bijl, voorzitter raad van toezicht: “Jan van Iersel is een onderwijsman in hart en nieren. Het creëren van een cultuur van permanente verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en vernieuwing van het onderwijsaanbod, is zijn grote drijfveer. Jan gaat daarover graag direct in gesprek met de studenten en docenten. Hij is een bestuurder die dichtbij de onderwijspraktijk staat. De raad van toezicht is Jan in het bijzonder erkentelijk voor het ontwikkelen van de kwaliteitscultuur binnen onze hogeschool.”