Gastsprekers Start Academic Year laten diepe indruk achter

vrijdag 06 september 2019

Na de drukbezochte Guest Lecture van niemand minder dan The King of Kickboxing, Rico Verhoeven, zijn het gastsprekers Mpanzu Bamenga en Mpho Tutu van Furth die het programma compleet maken. Met persoonlijke verhalen over onder andere hun carrière, het omgaan met de druk van presteren maar ook de druk van de maatschappij, wisten ze het aanwezige publiek te inspireren. CvB-voorzitter Erica Schaper luidde het nieuwe studiejaar in en benadrukte hoe belangrijk internationalisering is in een inclusieve wereld.

Rico Verhoeven bij NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden

“Internationalisering is een must”

‘In de wereld waarin onze studenten opgroeien met diverse nationaliteiten, culturen en tradities, is internationalisering onmisbaar geworden voor de futureproof professional, zo luidde de boodschap van Erica Schaper, voorzitter van het College van Bestuur. Het werkveld vraagt dit ook expliciet aan ons. Denk bijvoorbeeld aan onze maritieme officieren die hele wereld over varen. Of onze hotel management studenten die dagelijks hotelgasten verwelkomen. We hebben internationaal talent niet alleen nodig om aan de tekorten op de arbeidsmarkt te voldoen, maar met onze international NHL Stenden community bieden we onze studenten een verrijkende leeromgeving. Een inclusieve omgeving waarin ze leren hoe ze met andere talen, culturen en tradities omgaan. Onmisbare eigenschappen voor de professional van de toekomst. Kortom, wij geloven dat internationalisering onmisbaar is voor de kwaliteit van ons onderwijs en ons onderzoek, omdat onze omgeving en ons werkveld hier expliciet om vragen.”

 ‘Maak je dromen waar’

Na de opzwepende muziek van troubadour Jelle B, die overigens zelf ook op NHL Stenden komt studeren, is het Rico Verhoeven die de toegestroomde studenten voorziet van een Guest Lecture. Een lezing die in het teken staat van Rico’s indrukwekkende carrière en hoe om te gaan met de druk van het presteren. ‘Maak je dromen waar en laat je daarin door niemand tegen houden’, is dan ook zijn boodschap waarmee hij de studenten wil inspireren. Na de lezing kregen de studenten de gelegenheid met de bokslegende op de foto te gaan, waarna hij afscheid nam en doorreisde naar onze NHL Stenden locatie in Emmen. Ook hier was de lezing een succes.

Iedereen doet ertoe

Inclusiviteit vormde de basis voor Start Academic Year. We hebben begrip voor elkaar en respecteren elkaars culturen en waarden. En dat is precies de kern van de verhalen van Mpanzu Bamenga en Mpho Tutu van Furth. Volgens Mpanzu, die in 1994 als vluchteling naar Nederland kwam, zit het verschil in de kleine dingen die de wereld een mee rechtvaardige wereld maken. Mpanzu is van mening dat we allemaal een verschil kunnen maken. Hij richtte The Inclusion Leaders Network op om zich samen met anderen in te zetten voor een inclusieve samenleving.

Ook het persoonlijke verhaal van Mpho Tutu van Furth maakt indruk. Mpho herkende zich in het verhaal van Mpanzu en inspireerde iedereen met haar verhaal over ubuntu, een Zuid-Afrikaanse filosofie waar ze mee opgroeide en wat ze in haar hart gesloten heeft. Met voorbeelden uit haar verleden en soms nog het heden, geeft ze mee dat het belangrijk is om mensen het gevoel te geven dat ze iemand zijn, dat ze welkom zijn. Een mooie les voor het leven.

Bekijk hieronder een kleine sfeerimpressie van Start Academic Year.