Lancering online leerplatform Digi+: Duits-NL-talig onderwijs voor de basisschool

donderdag 27 mei 2021

Op woensdag 26 mei werd het tweetalige online leerplatform Digi+ online gelanceerd. Digi+ is een Duits-Nederlandse digitale leeromgeving voor leerlingen van groep 5 en 6 in Nederland en leerlingen van Klasse 3 en 4 in Duitsland. Op het platform maken leerlingen kennis met de thema's Natuur en Geschiedenis. Tegelijk leren leerlingen spelenderwijs over de buurtaal en de buurcultuur: het Nederlands in Duitsland en het Duits in Nederland. Dit principe noemen we CLIL: Content and Language Integrated Learning.

Digiplus collage NL

Taalvergelijking staat daarbij centraal op het platform. Leerlingen leren nieuwe woorden, zinnen en uitdrukkingen in de buurtaal. Al het materiaal is te lezen èn te beluisteren. Filmpjes kunnen met ondertitels worden bekeken en in beide talen worden beluisterd. De twee virtuele figuren, Nederlandse Lieke en Duitse Max, begeleiden de leerlingen tijdens het werken aan interactieve opdrachten zoals woordzoekers, memoryspelletjes en experimenten. Daarnaast vertellen ze leuke weetjes over de buurtaal en -cultuur.

Digi+ werd ontwikkeld uit een grensoverschrijdende samenwerking tussen NHL Stenden Hogeschool (Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid) en de Universität Münster (Institut Für Niederländische Philologie) en is één van de projectbouwstenen binnen het INTERREG-project Arbeidsmarkt Noord van de Eems Dollard Regio.