NHL Stenden Hogeschool zet plan voor multifunctionele campus door

donderdag 24 oktober 2019

Een campus met huisvesting voor studenten en medewerkers, in combinatie met horeca-, sport- en start-up-faciliteiten in Emmen. NHL Stenden maakt hier nu serieus werk van.

Gebouw Emmen

De hogeschool deed eerder dit jaar een verkennend onderzoek naar, maar zet nu serieus door met een plan voor een multifunctioneel campus. Tegen de zomer van 2020 moet er een concreet plan op papier staan, aldus de Emmer locatiemanager Annette Verhoef.

De realisatie van een campus komt overigens niet voort uit een tekort aan geschikte woonruimte voor studenten. ,,Het aanbod in de regio Emmen is voldoende, maar niet geconcentreerd. ”

Ruimte voor 300 studenten

Volgens Verhoef gaat het uiteindelijk om ruimte voor 300 (deels buitenlandse) studenten. De exacte plek ligt nog niet vast. ,,Er zijn meerdere plekken geschikt. De zorgcampus is een mogelijke optie, maar niets ligt nog vast.”

Bovendien gaat het om meer dan slaapplaatsen voor studiebollen. ,,Naast eten of sporten, moet deze campus ook ruimte bieden aan start ups van studenten en onderdak bieden aan bedrijven. Dit versterkt de uitwisseling van en de afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven. De campus moet een belangrijke bijdrage leveren aan het aantrekken en behouden van talent voor de regio.”

Door: Journalist Rien Kort
Bron: Dagblad van het Noorden