NHL Stenden – ROC Friese Poort versterken samenwerking onderzoek

dinsdag 23 juni 2020

NHL Stenden en ROC Friese Poort gaan nauw samenwerken op het gebied van onderzoek. Klaas-Wybo van der Hoek, lid College van Bestuur NHL Stenden en Alice Muller, lid College van Bestuur ROC Friese Poort hebben vanmiddag een intentieverklaring ondertekend waarin het gezamenlijk opzetten van onderzoek een structureel karakter krijgt en verder zal worden uitgebouwd.

Ondertekening

In de afgelopen jaren hebben de scholen samen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van onderwijs, onderwijsinnovatie en de rol van docenten. Dit onderzoek vond plaats in het kader van de opleidingsschool Friese Poort - NHL Stenden en de lectoraten van Vitale Didactiek en Educatie. Daarnaast wordt al onderzoek gedaan naar vraagstukken die betrekking hebben op ontwikkelingen binnen het brede beroepenveld van mbo en hbo opleidingen. “Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen het practoraat Digitale Weerbaarheid en het lectoraat Cybersafety”, aldus Alice Muller, lid College van Bestuur ROC Friese Poort. “Tussen dit lectoraat en practoraat wordt expertise op het gebied van cybersafety en digitale weerbaarheid uitgewisseld. Ze werken aan een gezamenlijke onderzoekslijn en betrekken elkaar bij onderzoeken en innovaties die voor beide partijen interessant zijn. Onder andere samen met gemeente Leeuwarden hebben het practoraat en het lectoraat een programma ontwikkeld om de burgers en bedrijven in de gemeente digitaal weerbaarder te maken.”

De intensievere samenwerking moet leiden tot inzichten in de ontwikkeling en innovatie van het beroepsonderwijs en de rol van de docent. Ook moet het leiden tot kennisdeling op het gebied van praktijkonderzoek in samenwerking met het beroepenveld. Klaas-Wybo van der Hoek, lid College van Bestuur NHL Stenden: “We zien volop mogelijkheden door het benutten van elkaars netwerk in de beroepspraktijk en het gezamenlijk aanvragen van onderzoekssubsidies. Concreet project dat van start gaat is onderzoek naar de ontwikkeling van online onderwijs en toetsing, naar aanleiding van de coronacrisis. Hierbij ligt de focus op good practices en lessons learned. Tevens vindt eeninventarisatie van gezamenlijke onderzoekthema’s plaats die raakvlakken hebben met brede vorming en inclusiviteit.”