Universiteit van het Noorden

woensdag 19 februari 2020

NHL Stenden Hogeschool is één van de partners van Universiteit van het Noorden, hét netwerk van de kennisinstellingen in Noord-Nederland. Door de uiteenlopende kennis en innovatiekracht in de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe te bundelen, vergroten we onze maatschappelijke impact het Noorden en daarbuiten.

Erica Schaper, voorzitter College van Bestuur: “In het Noorden hebben we een sterk eco-systeem: de lijnen zijn kort tussen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Met de Universiteit van het Noorden creëren we een kennisknooppunt waar innovatief onderzoek toepasbaar wordt gemaakt voor vraagstukken uit het regionale werkveld. Dit vergroot de innovatiekracht van het Noorden. Zo maken we de regio vitaler en interessanter en trekken we ook talent aan van buiten de regio.

Kennisvalorisatie en leven lang leren

Er liggen de komende jaren forse uitdagingen voor de regio. Denk aan thema’s als vergroening van het MKB en vergrijzing. De Universiteit van het Noorden is een uitgelezen kans om kennisvalorisatie, kenniscirculatie en regionale innovatie te optimaliseren en onze economische en maatschappelijke impact te vergroten.

Door als innovatienetwerk, innovatief onderzoek en de praktijk expliciet aan elkaar te verbinden, zorgen we ook dat werknemers verbonden willen blijven met de kennisinstellingen om ontwikkelingen hun hele leven lang te kunnen blijven volgen. Daarom zijn de doorlopende lijnen van het MBO, HBO en WO van groot belang.

Europese kansen

De Universiteit van het Noorden biedt ook de gelegenheid om Noord-Nederland op Europees niveau nog meer op de kaart te zetten als innovatieve kennis- en leerregio. Deze regionale innovaties en kennis willen we ook buiten het netwerk delen. Bijvoorbeeld met andere regio’s in Europa. NHL Stenden heeft onlangs met een aantal universities of applied sciences in Europa het RUN-netwerk opgericht, om vraagstukken rondom het thema vital regions te onderzoeken en kennis te delen. Net als het RUN-netwerk, biedt de Universiteit van het Noorden de mogelijkheid om meer aanspraak te maken op Europese gelden voor (toegepast) onderzoek doordat we met kennisvalorisatie de regio versterken.

Proeftuin van groene chemie en energietransitie

Wij willen onder andere de proeftuin zijn voor de groene chemie en de energietransitie. Er gebeuren al mooie dingen op dit gebied. In het netwerk van de Universiteit van het Noorden werkt het lectoraat Duurzame Kunststoffen en Green PAC samen met de RUG aan onderzoeks- en doorstroomprogramma’s, gedeelde PhD’s en master Polymer Engineering.

Zo wordt op onze vestiging in Emmen cross sectoraal onderzoek gedaan naar groene chemie en circulair plastics in samenwerking met het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld naar het verminderen van afvalstoffen bij chemische processen. En doen we samen met de RUG in Emmen onderzoek naar groene chemie en smart industry, waarj onderzoek wordt gedaan naar nieuwe productietechnologieën voor nieuwe materialen.