Dr. Marc Coenders

Voor lector Wendbaar Vakmanschap dr. Marc Coenders betekent praktijkgericht onderzoek ook praktijknabij samenwerken: meedenken over de implicaties van de onderzoeksuitkomsten voor de verschillende partijen.

“Ik studeerde voor Leraar Aardrijkskunde, en daarna Onderwijskunde en Management of Learning and Development. Ik koos aanvankelijk voor een loopbaan in het bedrijfsleven op het gebied van kennismanagement. Mijn aandacht verschoof gaandeweg naar netwerkleerprocessen en de lerende organisatie en vanaf 2001 was ik als zelfstandig leerarchitect betrokken bij uiteenlopende landelijke innovatieprogramma’s.” 

“In 2008 ben ik gepromoveerd op een onderzoek naar de relatie tussen ruimte en leren en sinds 2015 ben ik lector Wendbaar Vakmanschap aan de NHL. Sociale leertheorie en de implicaties daarvan voor het onderwijs en het begeleiden van leren in het werk is mijn belangrijkste onderzoeksonderwerp. Ik ben altijd al gefascineerd door het niet-schoolse leren. Daarmee bedoel ik leren zoals dat gewoon plaatsvindt onder mensen als ze met elkaar praten over het werk of over dingen die hen bezighouden.”

Praktijknabij samenwerken 

“Voor mij betekent praktijkgericht onderzoek ook praktijknabij samenwerken, dus ook meedenken over de implicaties van onderzoeksuitkomsten voor de verschillende partijen in de praktijk. De toegenomen complexiteit zie ik daarbij als belangrijkste uitdaging. Er is niet één praktijk, ik zie een landschap van praktijken die onderling afhankelijk zijn, soms verschillende belangen hebben en toch met elkaar maatschappelijke en economische waarde willen creëren.” 

“Praktijkgericht onderzoek vraagt dus om kundig samenwerken, ook met het bedrijfsleven. Een mooi voorbeeld hiervan is onze samenwerking met een commerciële partij om een toepassing (app) te ontwikkelen die de student ondersteunt in het leerproces en onderzoekers helpt bij het verzamelen van data.”