Drs. Ankie de Haas

Ankie de Haas is sinds september 2016 betrokken bij het lectoraat Wendbaar Vakmanschap. Deze werkzaamheden doet zij naast haar werk als onderzoeker bij het lectoraat Duurzame Schoolontwikkeling en haar baan als seniordocent bij de welzijnsopleidingen van NHL Hogeschool.

Ankie de Haas is vanaf 2005 werkzaam als seniordocent bij de afdeling Welzijnsopleidingen van NHL Hogeschool. Ze begon haar loopbaan in 1977 als psychiatrisch verpleegkundige en werd in 1988 praktijkopleider bij de GGZ in Franeker. Daarna werkte ze dertien jaar als hogeschooldocent bij de HBO-V van NHL Hogeschool. Zij studeerde in 2014 cum laude af aan de Masteropleiding Pedagogiek. 

Haar masterthesis gaat over succesfactoren bij samenwerkend leren tussen mbo- en hbo-opleidingen. Over dit onderzoek heeft Ankie een hoofdstuk geschreven in het boek ‘Tussen opleiding en beroepspraktijk’. Zij doet vanuit het lectoraat Duurzame Schoolontwikkeling op dit moment onderzoek naar het effect van studievaardigheidsprogramma’s rondom doorstroom van het mbo naar het hbo. 

Daarnaast is Ankie lid van de kenniskring Wendbaar Vakmanschap. Haar grote interesse ligt bij ‘leren over grenzen’. Het participeren in twee lectoraten buiten haar eigen instituut is hier een voorbeeld van. Daarnaast heeft zij samen met haar man een ‘model- en leerboerderij’ voor akkerbouw en veeteelt in Togo (West-Afrika) opgezet, waar leren van en met elkaar centraal staat. Binnenkort hoopt Ankie een promotietraject te starten over het leren van docenten Welzijn binnen leerbedrijven.