Drs. Ella ten Barge

In haar werk richt Ella ten Barge zich op het onderwijs in de 21ste eeuw met een speciale focus op passie, innovatie, de mondiale (media)wereld en verbinding. Haar diversiteit aan werkervaring en haar begeleidingskundige wijze van onderzoek maakt dat zij zich graag verbindt aan het lectoraat Wendbaar Vakmanschap.

Ella ten Barge werkt op dit moment binnen NHL Hogeschool/ECNO. Samen met betrokkenen in het werkveld van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo richt zij zich op leren, groei en onderzoek. In 1985 heeft Ella haar tweedegraadsbevoegdheid Nederlands en Maatschappijleer behaald. 

Ella heeft een kleurrijke werkervaring in het onderwijs en het bedrijfsleven. Haar aandacht is erop gericht hoe mensen en organisaties omgaan met ontwikkelingen en veranderingen. In 2015 heeft zij cum laude de Master Begeleidingskunde afgerond. In haar onderzoek stelt zij de vraag: Hoe kan de versterking van het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG)-traject voor zij-instromers in het mbo gedragen en verbeterd worden door alle actoren en waarbij tevens wederzijds leren constructief wordt ingezet? Welke elementen hebben de aandacht nodig? 

Samen met medewerkers van mbo-scholen in Noord-Nederland onderzoekt en ontdekt Ella dat we in het onderwijs aan kennis en kunde ook het duurzaamheidsperspectief, de normatieve professionalisering en de horizontale vormen van moraliteit toe te voegen hebben.