Drs. Luuk Kampman

Luuk Kampman is sinds enkele jaren werkzaam in de Academische Opleidingsschool van de NHL en het Friesland College. Hij is als onderzoeker binnen het lectoraat Wendbaar Vakmanschap betrokken bij het opzetten, begeleiden en uitvoeren van onderzoeksprogramma’s en onderzoek.

Luuk Kampman studeerde Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie. Na enkele jaren in het voortgezet onderwijs te hebben gewerkt als docent Maatschappijleer is hij sinds 2007 aan NHL Hogeschool in Leeuwarden verbonden als docent aan de lerarenopleiding. 

Luuk is co-auteur van de Coutinho uitgave ‘Culturele Diversiteit in de Klas’ en heeft meegeschreven aan vmbo-examenkaternen Maatschappijleer van de lesmethoden van Impuls Noordhoff. Op de lerarenopleiding is hij docent Onderzoeksmethodologie en betrokken bij de implementatie van onderzoek leerlijnen en praktijkonderzoek.