Binnen het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid houd ik me bezig met het ontwikkelen en begeleiden van verschillende projecten, zoals Taal yn Byld en Praat mar toaniel, beide projecten van Inspirerend Meertalig Onderwijs.

Afbeelding
onderzoek-janke-singelsma

Contactgegevens

Neem voor meer informatie contact op via telefoon 06 41 62 37 94 of e-mail.

Publicaties

Mijn publicaties hebben betrekking op leesgesprekken, leesbevordering, observatie instrumenten en meertaligheid.

  • Oosterloo, A. & Singelsma, J. (2015) Samen tot ontdekkingen komen in leesgesprekken. Zone,p. 18-21. Assen: Koninklijke van Gorcum
  • Singelsma, J. & Oosterloo, A. (2016).  Leesbevordering op school. In: Berenst, J. et al (red.), Meer dan Lezen. Over geletterdheid, geletterdheidsontwikkeling en leesonderwijs.  Assen: Koninklijke Van Gorcum. pp. 32-61.
  • M. Pulles, S. Faasse & J. Singelsma (2017). Ontwikkeling van een observatie-instrumentarium voor mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden. In: R. Jonkman (red.). Wêr hast it wei?
  • Evaluaasjesysteem Frysk (Grip-project 2014-2016). NHL Hogeschool: Leeuwarden, p.37-48.
  • Singelsma, J., Varkevisser, N.A., (2018) CLIL ynspiraasje, Hânrikking om meartaligens in plak te jaan. NHL Stenden Hogeschool: Leeuwarden.
  • Singelsma, J. & M. Pulles (2019). Taal yn byld. Aandacht voor moedertalen in het basisonderwijs.In: Jonkman & Riemersma. Rispje en Siedzje: Wat bereikt is in de Lectoraten Frysk & Meartaligens en Taalgebruik & Leren in de jaren 2010-2018 en wat gaat volgen vanaf 2019 in het Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid: Geletterdheid in een meertalige context - onderwijs vanuit een dialogisch perspectief. Ljouwert: NHL Stenden Hogeschool, p.105-109.
  • Singelsma, J. & M. Pulles (2019). Op zoek naar taalschatten: moedertalen in beeld gebracht in de klas. Mottart, A. & S. Vanhooren (red.). Drieëndertigste HSN-Conferentie. Gent: Skribis. p. 210-214. [link beschikbaar: https://hsnbundels.taalunie.org/bijdrage/op-zoek-naar-taalschatten-moedertalen-in-beeld-gebracht-in-de-klas/]
     

Uitgelicht Project: Inspirerend Meertalig Onderwijs

Bij dit project wordt samen met de onderwijspraktijk gewerkt aan inspirerend meertalig onderwijs.

https://www.inspirerendmeertaligonderwijs.nl/

 

 

Afbeelding
onderzoek-inspirerend-meertalig