Mw. Sylvia Alexandre


Sylvia Alexandre haalde in 2009 haar bachelordiploma aan de School of Social Work and Arts Therapies van Stenden Hogeschool. Sinds 2009 werkt ze als reclasseringswerker bij Reclassering Nederland, regio Noord Nederland. Daarnaast is ze lid van de landelijke adviescommissie voor CAO Reclassering. In 2012 begon Alexandre aan haar studie Rechtsgeleerdheid. Vanuit haar functie bij Reclassering Nederland is zij verbonden aan het lectoraat.


Lectoraat