Afbeelding
De impact van encryptie
Afbeelding
De impact van encryptie

De impact van encryptie op de behandeling van zaken in de strafrechtketen

Projectleider
Dr. Jurjen Jansen
Looptijd
1 juli 2021 t/m 28 februari 2023
Domeinen
Digitale veiligheid

Op 14 december 2020 werd door de Europese Raad een resolutie aangenomen waarin enerzijds werd verklaard encryptie als noodzakelijk middel te beschouwen om de grondrechten en de digitale veiligheid van burgers, overheden, het bedrijfsleven en de samenleving te beschermen. Anderzijds geeft de Raad ook aan dat de rechtshandhavings- en justitiële autoriteiten hun wettelijke bevoegdheden moeten kunnen uitoefenen om onze samenlevingen en burgers te beschermen. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer te kennen gegeven deze resolutie te ondersteunen en heeft daarbij het WODC toegezegd om de impact van encryptie op de behandeling van zaken in de strafrechtketen nader te laten onderzoeken.

Wat is de aanleiding voor het project?

De aanleiding tot dit onderzoek is het dilemma dat gepaard gaat met encryptie. Vanuit het perspectief van burgers, bedrijven en overheden fungeert encryptie als een belangrijke tool voor het beschermen van digitale informatie en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan veiligheid en privacy. Vanuit het perspectief van de strafrechtketen echter, vormt encryptie vaak een obstakel. Wanneer opsporingsdiensten in aanraking komen met encryptie kan dat hun werk hinderen.

Welk probleem lost het project op?

Met dit onderzoek willen we kennis verwerven over de impact van encryptie op de behandeling van zaken in de strafrechtketen. Het doel van dit onderzoek is dan ook: inzicht bieden in (a) de aard en omvang waarin encryptie voorkomt in opsporingsonderzoeken, (b) de impact van encryptie op het verloop en de opbrengst van opsporingsonderzoeken, en (c) de impact van encryptie op de strafrechtelijke vervolging en rechterlijke afdoening van zaken. De resultaten van dit onderzoek dienen input te vormen voor het debat over het belang van encryptie voor de bescherming van informatie en privacy tegenover het knelpunt dat encryptie vormt voor de slagvaardigheid van de opsporing.

Wie is het projectteam?

Het projectteam wordt gevormd door de Onderzoeksgroep Cybersafety van de Thorbecke Academie, samen met de Politieacademie en de Open Universiteit. Namens de TA werken dr. Jurjen Jansen, Saskia Westers MSc, Maike Berkenpas BA en prof. dr. Wouter Stol aan het onderzoek. Vanuit de PA werkt dr. Wendy Schreurs mee aan het onderzoek en vanuit de OU dr. Greg Alpár.

Het projectteam staat in nauwe verbinding met het Kenniscentrum ‘Politiewerk en nieuwe technologie’ van de Politieacademie, het politieprogramma Digitalisering & Cybercrime en het Expertiseteam Cybercrime en Digitale Opsporing.

Hoe pakt het projectteam dat aan?

Om de projectdoelstellingen te halen worden verschillende, hoofdzakelijk kwalitatieve onderzoeksmethoden ingezet: deskreseach, dossier-analyse, oriënterende en diepte interviews, en een survey.

Projectpartners

In opdracht van het WODC.