Na-inschrijving

Er zijn twee situaties waarbij instroom buiten de reguliere data, zoals vermeld op onze opleidingspagina’s, mogelijk wordt toegestaan:

  1. Je staat ingeschreven bij een opleiding van NHL Stenden, maar komt erachter dat deze opleiding toch niet helemaal bij je past. We adviseren je contact op te nemen met het Studieadviescentrum, zodat je goed geïnformeerd met een andere opleiding begint.
     
  2. Je staat nu niet ingeschreven bij een opleiding van NHL Stenden, maar hebt wel ingeschreven gestaan. Wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden en na overleg met een studentendecaan ben je tijdelijk gestopt met je studie.

In beide situaties moet het studieprogramma wel geschikt zijn voor een tussentijdse start of hervatting.

Procedure na-inschrijving

Geldt een van de bovenstaande situaties voor jou? Regel dan jouw inschrijving via het formulier na-inschrijving. Je stuurt het ingevulde formulier naar onze Centrale Studenten Administratie (CSA) via csa@nhlstenden.com.

Voordat CSA het formulier in behandeling neemt, moet je bij bepaalde partijen advies hebben ingewonnen. Je kunt dit aantonen door de benodigde handtekeningen op het formulier te laten plaatsen. Vervolgens stuur je het formulier digitaal naar de Centrale Studenten Administratie. CSA gaat vervolgens beoordelen of je verzoek kan worden gehonoreerd.

Blijkt uit het formulier dat je gebruik heb gemaakt van de onderwijs- en/of examenvoorzieningen vanaf een datum eerder dan de startdatum van je inschrijving? Dan moet je voor deze periode een schadevergoeding betalen. De grootte hiervan is gelijk aan het bedrag dat over die periode aan collegegeld zou worden berekend.

Download het formulier na-inschrijving

Na-inschrijving bij bijzondere situaties

Naast de hierboven genoemde situaties, kan het voorkomen dat er een zeer specifieke en bijzondere situatie is, waardoor inschrijving per de eerstvolgende mogelijke startdatum zeer nadelig voor jou is. Ook in dat geval download je het formulier en vul je dit in. Schrijf daarnaast een motivatiebrief waarin je uitlegt waarom het voor jou zeer onvoordelig zou zijn om te moeten wachten tot een reguliere startdatum. Je stuurt het formulier met de motivatiebrief naar de Centrale Studenten Administratie (CSA) via csa@nhlstenden.com. CSA gaat vervolgens beoordelen of je verzoek kan worden gehonoreerd.