Er zijn verschillende situaties waarbij instroom buiten de reguliere data, zoals vermeld op onze opleidingspagina’s, mogelijk wordt toegestaan.

In alle situaties moet het studieprogramma wel geschikt zijn voor een tussentijdse start of hervatting.

Procedure na-inschrijving

Voordat de Centrale Studenten Administratie (CSA) het formulier in behandeling neemt, moet je in sommige gevallen bij bepaalde partijen advies hebben ingewonnen. Je kunt dit aantonen door de benodigde handtekeningen op het formulier te laten plaatsen. Vervolgens stuur je het formulier digitaal naar de Centrale Studenten Administratie. CSA gaat vervolgens beoordelen of je verzoek kan worden gehonoreerd.

Blijkt uit het formulier dat je gebruik heb gemaakt van de onderwijs- en/of examenvoorzieningen vanaf een datum eerder dan de startdatum van je inschrijving? Dan moet je voor deze periode een schadevergoeding betalen. De grootte hiervan is gelijk aan het bedrag dat over die periode aan collegegeld zou worden berekend.

Volgens onze regels van procedurele aard is het niet mogelijk om je in te schrijven per 1 oktober.

Volg het stappenplan zodat je bij het juiste formulier voor jouw situatie terecht komt.