Afbeelding
Sfeer Rengerslaan

NHL Stenden biedt een grote diversiteit aan mogelijke aanpassingen en voorzieningen, die jou uitkomst kunnen bieden. Jouw studentendecaan zoekt samen met jou een oplossing op maat. Hieronder vind je voorbeelden van verschillende voorzieningen.

Onderwijsvoorzieningen

 • extra begeleiding door studiebegeleider of studentendecaan
 • afspraken over aanwezigheidsplicht
 • aanpassingen in het lesrooster of een aangepast studietempo

Toetsvoorzieningen

 • extra tijd
 • toetsen op A3-formaat
 • toetsen maken in een prikkelarme ruimte
 • toetsen met een voorleesprogramma
 • toetsen maken op een laptop

Materiële voorzieningen

 • liften
 • rustruimten
 • invalidetoiletten en –parkeerplaatsen
 • aangepaste stoelen

Financiële regelingen

 • Het Profileringsfonds van NHL Stenden Hogeschool. Je kunt hierop een beroep doen als je door bijzondere omstandigheden niet binnen de reguliere studieduur kunt afstuderen.
 • De studentendecaan kan je informeren over mogelijkheden van DUO. Bijvoorbeeld door verlenging van je (aanvullende)beurs en verlenging van de diplomatermijn.

Workshops en trainingen

 • het maken van de juiste studiekeuze
 • studievaardigheden
 • studeren met dyslexie
 • omgaan met faalangst
 • assertiviteit
 • studiegroep voor studenten met AD(H)D of een Autisme Spectrum Stoornis

Studiemaatjes

Op jouw verzoek kun je gekoppeld worden aan een studiemaatje. Dit is een (hogerejaars) student uit jouw opleiding die je wegwijs kan maken in de opleiding en/of die extra individuele ondersteuning kan bieden.