Uitstel bindend studieadvies en verschuiving inschrijfdatum

donderdag 19 maart 2020

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft hogescholen gevraagd het bindend studieadvies (BSA) uit te stellen tot het volgende studiejaar. Het CvB is voornemens dit voorstel over te nemen. Dit leggen we voor aan de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR). Verder heeft de minister besloten om de uiterste inschrijfdatum voor studenten te verschuiven van 1 mei 2020 naar 1 juni 2020.

We doen er alles aan om de negatieve gevolgen van de maatregelen met betrekking tot het coronavirus te beperken. Ook willen we toekomstige studenten de tijd geven om te kiezen voor de opleiding die het best bij ze past. Het advies vanuit het ministerie helpt hierbij.

De voornemens richting de HMR zullen dan ook in lijn zijn met het verzoek van het ministerie. De inschrijfdeadline komt dan voor studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) te liggen op 1 juni 2020. Studies die een selectietermijn hanteren, verlengen deze naar 15 mei 2020. Voor studenten die niet uit de EER komen, gelden al verschillende inschrijfmogelijkheden. Het CvB zal volgende week bekijken of hier nog nadere richtlijnen geformuleerd moeten worden.

We houden jullie uiteraard op de hoogte van de definitieve besluitvorming met betrekking tot deze maatregelen.

Veel succes en gezondheid in deze veranderlijke en spannende periode.