ZIj-instroom

Zij-instroom in Beroep traject in het primair of het voortgezet onderwijs

Pabo en tweedegraads lerarenopleidingen

Heb je een baan in het onderwijs, maar ben je nog niet bevoegd? Met een Zij-instroom in Beroep traject (ZiB) kun je in maximaal twee jaar een getuigschrift behalen. Hiermee ben je bevoegd om les te geven in het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs.

Voor een Zij-instroom in Beroep traject (ZiB doe je eerst een intakegesprek bij de lerarenopleiding en een geschiktheidsonderzoek. Het geschiktheidsonderzoek is een assessment waaruit blijkt:

  • of je voldoende bekwaam bent om direct voor de klas te staan;
  • of je binnen 2 jaar een bevoegdheid kunt halen;
  • welke aanvullende scholing en begeleiding je nodig hebt.

Wanneer je geschikt bent om direct les te geven en binnen twee jaar je bevoegdheid kunt halen, krijg je een scholingstraject op maat. Je rondt dit traject af met een bekwaamheidsonderzoek.

Ook als je al bevoegd bent voor een bepaald vak, maar les wilt geven in een ander vak, kun je in aanmerking komen voor een Zij-instroom in Beroep traject (ZiB). Daarmee kun je bijvoorbeeld de overstap maken van het voortgezet onderwijs naar het basisonderwijs, van het basisonderwijs naar een voortgezet onderwijs tweedegraadsopleiding en van mbo naar voortgezet onderwijs of basisonderwijs.

Download hier de brochure Zij-instroom PO

Download hier de brochure Zij-instroom VO

Aanmelden voor Zij-instroom in Beroep traject (ZiB)

Je meldt je aan voor het Zij-instroom in Beroep traject (ZiB) via het ECNO, onderdeel van NHL Stenden Hogeschool. Het Assessmentcentrum van het ECNO verzorgt onder andere het geschiktheidsonderzoek en je uiteindelijke bekwaamheidsonderzoek tijdens een zij-instroomtraject. Op de website van het ECNO vind je meer informatie over de aanmeldprocedure en toelatingseisen.

Zij-instroom in Beroep traject (ZiB) in het primair onderwijs

* Contactgevens ZiB in het primair onderwijs: Francien Garssen zij-instroompo@nhlstenden.com

Zij-instroom in Beroep traject (ZiB) in het voortgezet onderwijs

Meer over Zij-instroom in Beroep

Wil je meer weten over een Zij-instroom in Beroep traject (ZiB) en de wettelijke eisen om hieraan deel te nemen? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

attje

”Mijn lessen zijn inhoudelijk beter en afwisselend geworden”