X-Honours is een extra curriculair programma voor studenten die ruimdenkend en nieuwsgierig zijn en een stap verder willen gaan. X-Honours biedt een uitdagende omgeving en community binnen NHL Stenden voor studenten die meer willen, meer kunnen of meer willen dan hun opleiding te bieden heeft. Dit om je individueel en professioneel te ontwikkelen, je expertise en vaardigheden complementair aan je opleiding te verbreden en/of te verdiepen, met als doel competenties te ontwikkelen die verder gaan dan die van je studie en domein.  

Het programma

  • Bij X-Honours stel je je eigen route samen, met activiteiten en projecten naar keuze. Zo kun je X-Honours combineren met de verschillende zaken waar je al mee bezig bent en werk je aan de vijf pijlers, en een zelf gekozen pijler, op een manier die past bij jouw leervoorkeuren en persoonlijke doelen. 
  • Je krijgt ondersteuning van een coach, een intervisiegroep en een community van studenten en professionals. 
  • We bieden een inspirerend programma op de woensdagmiddagen op de locaties Emmen, Groningen, Meppel en Leeuwarden met gastcolleges, uitdagende vragen, workshops, excursies en discussies. Ook werk je aan je projecten die je zelf kunt inbrengen of die wij beschikbaar stellen. 
  • Als je start met X-Honours volg je het eerste semester het ‘onboarding’ programma  
  • Je kunt op twee verschillende momenten per studiejaar starten met het   programma: september en februari.  

Ben je klaar om deel te nemen aan X-Honours?

Meer informatie en inschrijven op www.x-honours.nl