Aanvraag declaratieverklaring collegegeld

Om digitaal te machtigen via Studielink moet je in het bezit zijn van een DigiD. De betaling is dus persoonsgebonden. Dit betekent ook dat een werkgever of uitkerende instantie het collegegeld niet rechtstreeks aan NHL Stenden Hogeschool kan betalen: je moet als student met de digitale machtiging betalen. Zodra dit is gebeurt kun je een declaratieverklaring opvragen waarmee je bij je werkgever of uitkerende instantie het collegegeld kunt declareren. De declaratieverklaring wordt naar jou als student toegestuurd en dien je zelf in te leveren bij de werkgever/uitkeringsinstantie.

Ondergetekende, vraagt hierbij een declaratieverklaring aan ten behoeve van onderstaande werkgever/uitkeringsinstantie.

Factuuradres