Bewijs Betaald Collegegeld

Persoonlijke gegevens
Studiejaar
(vanaf juni 2023 is het BBC aan te vragen)
De afgifte van een BBC houdt in dat er bij uitschrijving in de loop van een studiejaar, geen recht is op restitutie van een gedeelte van het collegegeld, zolang het originele Bewijs van Betaald Collegegeld niet is geretourneerd.