Bewijs Betaald Collegegeld

BBC’s voor studiejaar 2020/2021 kunnen vanaf juni 2020 aangevraagd worden.
LET OP: De afgifte van een BBC houdt in dat er bij uitschrijving in de loop van een studiejaar, geen recht is op restitutie van een gedeelte van het collegegeld, zolang het originele Bewijs van Betaald Collegegeld niet is geretourneerd.