Bewijs Betaald Collegegeld

Persoonlijke gegevens
Studiejaar
BBC’s voor studiejaar 2021/2022 kunnen vanaf juni 2021 aangevraagd worden
De afgifte van een BBC houdt in dat er bij uitschrijving in de loop van een studiejaar, geen recht is op restitutie van een gedeelte van het collegegeld, zolang het originele Bewijs van Betaald Collegegeld niet is geretourneerd.