Afbeelding
cur-burgerschap-in-het-mbo
Afbeelding
cur-burgerschap-in-het-mbo
Cursus

Burgerschap in het mbo en vo

Start in
maart & oktober
Locatie
n.t.b.
Lesdag
Woensdag

Het reguliere onderwijs leidt jongeren naast een diploma op en bereidt jongeren voor op goed burgerschap in een democratische samenleving. (Chris Homan, practor Burgerschap) De leergang geeft docenten in het mbo en vo de kans om zich te professionaliseren in burgerschapsonderwijs, waarbij de leergang de volgende uitgangspunten kent: 

 • Praktijkgericht: een deelnemer werkt vanuit reële situaties in de eigen schoolcontext;
 • Professionele ontwikkeling: In de leergang is er aandacht voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van een deelnemer;
 • Burgerschapsonderwijs ‘ontwerp’: De deelnemer ontwerpt tijdens de leergang een onderdeel van het burgerschapsonderwijs, dat direct in de eigen praktijk gebruikt kan worden en gefundeerd wordt door de eigen (ontwikkelde) visie;
 • Leren van en met elkaar.

Kenmerken post-hbo Burgerschap in het mbo en vo

Diploma
Diploma
Start in
oktober & maart
Locatie
n.t.b.
Taal
Nederlands
Studieduur
12 - 24 maanden
Opleidingstype
Post-hbo
Lesdag
Woensdag

Wat staat je te wachten?

De leergang bestaat uit:

 • Een startgesprek tussen deelnemer, trainer/docent van de leergang en vertegenwoordiger van eigen organisatie.
 • Zelfstudie.
 • Zes bijeenkomsten en een tweedaagse met uitdagende thema’s met aandacht voor:
 • Persoonlijke ontwikkeling en het werken aan het ontwerp.
 • Collectief leren in vorm van leergroepen en het voeren van de professionele dialoog.
 • Thematische verdieping door (gast)lessen, excursies, passend bij de praktijk van de deelnemers zelf en vanuit verschillende visies en perspectieven.
 • Afsluitende dag waarin de deelnemer zijn ontwikkeling presenteert.
 • Toetsing: het ontwerp van burgerschapsonderwijs wordt gewaardeerd en de eindpresentatie wordt beoordeeld, waarbij de leeruitkomst leidend is.

Voor wie

De leergang Burgerschap is bedoeld voor docenten die zich willen professionaliseren in burgerschapsonderwijs en die tijdens de leergang kunnen werken aan de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs binnen de eigen organisatie. Zodat theorie en praktijk nauw met elkaar zijn verbonden.

Aan het eind van het traject heb je:

 • Met vakgenoten je visie op burgerschapsonderwijs verbreedt en/of verdiept;
 • Geprofessionaliseerd in een boeiend gedeelte van de pedagogische opdracht van ieder docent/leraar om mbo-studenten/vo leerlingen te begeleiden naar zelfstandig burgerschap en/of beroepsbeoefenaar.
 • Cpion-erkend diploma.

In de praktijk

Je eigen praktijk is onderdeel van de leergang, waarvoor je een ontwerp maakt. Denk hierbij aan burgerschapsonderwijs of een borgingssysteem.

Leeruitkomst

Een leeruitkomst is een uitkomst van het leren en de ontwikkeling. De weg ernaartoe is van persoon tot persoon verschillend. De inhoud van de leergang wordt voor een belangrijk deel vraaggestuurd ingericht, op basis van de ambities en leerwensen van de deelnemers.

In de post-hbo leergang Burgerschap staat de volgende leeruitkomst centraal:

“Je demonstreert dat je voor je eigen onderwijspraktijk relevant burgerschapsonderwijs ontwerpt. Dit ontwerp wordt uitgevoerd en/of geïmplementeerd op een wijze die aansluit bij je eigen (ontwikkelde) visie op burgerschapsonderwijs. Het ontwerp sluit aan bij de ontwikkelingen en ambities van de eigen onderwijspraktijk.
 

Je laat zien het ontwerp uit te kunnen leggen aan praktijkbetrokkenen en te funderen vanuit relevante theoretische inzichten.”