Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling

Opbouw van de post-hbo opleiding IAG

Onderdelen

In het lesprogramma van de post-hbo-opleiding IAG komen deze onderdelen aan bod:

 • Systeemtheorie
 • Oplossingsgerichte bejegening
 • Toepassing en herkenning van communicatietheorie
 • Sociaal-leertheoretische aspecten
 • Presentiebenadering
 • Narratief gedachtegoed
 • Contextuele benadering

Begrippen

Daarnaast maak je onder andere kennis met de volgende begrippen:

 • Innerlijke dialoog
 • Weerstand of aarzeling
 • Parallelle processen
 • Sociaal netwerk
 • Veiligheid (o.a. Signs of Safety) en secundaire traumatisering
 • Meten van persoonlijke effectiviteit (FIT)
 • Reflecterende en onderzoekende professional
 • Benutten van resources

Toetsing

Je start de opleiding met een startassessment: je scoort jouw beginniveau aan de hand van indicatoren van het IAG-competentieprofiel. Ook leg je persoonlijke leerwensen en aandachtspunten vast. Vanaf dit punt leg je een portfolio aan om je vooruitgang bij te houden.

In het portfolio komen reflectieverslagen, huiswerkopdrachten en bewijsvoering vanuit de dagelijkse (oefen)praktijk. Ook de uitgevoerde interventies en technieken die je oefent en de kennis die je tijdens de opleiding opdoet en toepast binnen de werkcontext komen in het portfolio. Er vindt een voortdurende reflectie en feedbackloop plaats op eigen handelen en denken.

In een tussenevaluatie en bij de eindmeting wordt jouw competentieniveau opnieuw vastgesteld. Van je werkbegeleider wordt betrokkenheid bij de diverse meetmomenten gevraagd. Hierdoor heeft de verbinding met de opleiding en de organisatie concrete afstemmomenten. Je sluit de opleiding af met een eindassessment, deze bestaat uit twee onderdelen:

 • een beoordeling van het complete portfolio, vanaf het startassessment tot en met de een na laatste lesdag;
 • een beoordeling van de persoonlijke presentatie op de laatste lesdag.

Als je de opleiding met een voldoende hebt afgerond, ontvang je het IAG-diploma van de Stichting Post HBO Hoger Beroepsonderwijs Nederland.