Baudi Bakker

Afbeelding
ervaringsverhaal-baudi-bakker.jpg
“Ik rijd soms over een brug of weg en dan ben ik trots dat ik daaraan meegewerkt heb”
Baudi Bakker
Alumnus Civiele Techniek

Baudi Bakker (45), alumnus Civiele Techniek, werkt bij Rijkswaterstaat als adviseur technisch manager in het werkveld “beheer en onderhoud”. Het mooiste van zijn werk? Dat er iets te maken is vanuit niets en hij concreet met techniek aan de slag kan.

“Als adviseur technisch manager voor beheer en onderhoud houd ik mij indirect bezig met de vraag ‘Hoe onderhouden we de Rijkseigendommen binnen Friesland?’. De ene keer is dat bijvoorbeeld door te kijken hoe een brug gerenoveerd moet worden, de andere keer gaat het over de uitbreiding van een verzorgingsplaats bij een tankstation of wordt er gekeken naar het gebruiksvriendelijker maken van verzorgingsplaatsen (parkeerplaatsen). We zijn bij onze afdeling met name gericht op behoud van bestaande objecten. Het beheer en onderhoud hebben we middels een contract in de markt gezet en hierop heeft er een aanbesteding plaatsgevonden. Uiteindelijke is uit deze aanbesteding een aannemer (marktpartij) gekomen die het werk/contract gegund heeft gekregen.

Wij gaan dan met de betreffende aannemer de interactie zoeken om ervoor te zorgen dat de gestelde eisen vanuit het contract daadwerkelijk op een juiste manier worden geïnterpreteerd en uitgevoerd.”

Enthousiasme en betrokkenheid

“Om dit werk te kunnen doen, moet je enthousiast en betrokken zijn over wat je om je heen ziet. Het is net als een architect die dingen ontwerpt en tegelijkertijd in het ontwerp al nadenkt over het functioneren. Een goed voorbeeld hiervan vind ik de voormalige rotonde bij Joure. Daar gebeurden best veel ongelukken. Het is natuurlijk verschrikkelijk dat er ongelukken gebeuren op een autosnelweg die je in beheer hebt. Bij Rijkswaterstaat is er daarom al vele jaren gelden gestart met de voorbereidingen om de rotonde veiliger te krijgen of misschien wel geheel te vervangen door een veiligere oplossing.

Dit alles heeft geleid tot de oplossing die momenteel (bijna) is opgeleverd. Het is een proces van jaren geweest waarin we niet alleen hebben gekeken naar wat er lag maar ook tijdelijke verbeteringen hebben doorgevoerd. Terugkijkend naar de stappen zijn genomen en de positieve reacties vanuit meerdere hoeken, geeft het werken bij Rijkwaterstaat mij als persoon veel energie. En een trots gevoel dat ik een bijdrage heb mogen leveren.”

Werken aan verbeteringen

“Bij het onderdeel in de organisatie waar ik werk, zetten we in op het beheer en onderhoud. Dat betekent ook dat we kijken naar aanpassingen op het moment dat iets niet of niet goed functioneert. We werken aan verbeteringen. Ik rijd soms over een brug of weg en dan ben ik trots dat ik daaraan meegewerkt heb. Kortom: Rijkswaterstaat is een organisatie waarbinnen op alle aspecten binnen de civiele techniek werkzaamheden worden verricht. Er zijn mogelijkheden om te werken in ‘het droge werkveld’ (wegen, verzorgingsplaatsen, aquaducten, bruggen etc.) maar ook in ‘het natte werkveld’ (vaarroutes, baggeren, kustverdediging, hoogwaterbescherming etc.). Ook een heel interessant werkveld zijn de vaarroutes van en naar de eilanden Ameland, Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog.”

Meer weten over deze opleiding? Bekijk dan de opleidingspagina Civiele Techniek.