Berdina Seinstra

Afbeelding
Ervaringsverhaal
“Ik moest mijn aanpak als leidinggevende veranderen”
Berdina Seinstra
Master Educational Leadership

Berdina Seinstra zit 25 jaar in het onderwijs en ze is bezig met haar vijfde jaar als directeur van de Leeuwarder Schoolvereniging. Ze volgde door de jaren heen diverse cursussen en opleidingen om haar kennis op peil te houden en in 2019 had ze de behoefte om haar eigen ontwikkeling nog verder aan te scherpen. Het was tijd voor een nieuwe uitdaging en ze begon met de Master Educational Leadership. Inmiddels zit ze in de afrondende fase van deze tweejarige opleiding en vertelt ze welke nieuwe inzichten ze heeft opgedaan.

“In feite run ik een onderneming, want we zijn geen onderdeel van een koepel: personeel, onderhoud van het gebouw, visie en koers; ik ben voor alles eindverantwoordelijke. Dat is een hele uitdaging. Op een gegeven moment doe je een aantal zaken op ervaring. Ik merkte dat ik sommige dingen al jaren op dezelfde wijze aanvlieg en dat het niet altijd meer werkt. Ik had het gevoel dat ik nieuwe inzichten, bronnen, voeding nodig had. Dat is precies wat ik bij deze master krijg.”

De opleiding als kompas

“Je kunt natuurlijk veel op internet opzoeken, maar de opleiding geeft je een ingang en richting. Zo van: ‘Verdiep je daar maar eens in’ en daarna moet je jezelf aansturen. Alle opdrachten en producten die je maakt moet je onderbouwen. Alleen al wetenschappelijk verantwoord onderzoek doen, dat heb ik nooit eerder zo geleerd.”

Leiderschapsstijlen

“Tijdens de opleiding ben ik anders naar managementstijlen gaan kijken. Toen ik zelf begon als leerkracht was een top-down hiërarchie heel gewoon. Dat werkt tegenwoordig niet meer. Mensen willen inspraak in de besluitvorming, dus ik moest mijn aanpak als leidinggevende ook veranderen. Daarnaast komen leerlingen met steeds meer diverse leerbehoeften en zijn ouders kritischer. Eigenlijk is alles tegenwoordig complexer en door de master leer ik hoe ik hier regie op houd.”

Expressieve interventies

“Vanuit de top-down-gedachte had ik eerst altijd de neiging om in het geval van problemen met het MT te vergaderen en met een oplossing te komen: zo gaan we het doen. Door de opleiding las ik veel over expressieve interventies. Daarbij breng je eerst in kaart waarom iets niet werkt, wat de ervaringen, belangen en gevoelens van de betrokkenen zijn. Pas daarna kom je met een oplossing en die is dan meestal breedgedragen; de oplossing komt geleidelijk naar voren. Ik had altijd het gevoel dat ik alles moest oplossen, maar deze theorie was voor mij heel verhelderend.”

De wereld met andere ogen bekijken

“Het gaat over je professionele ontwikkeling, maar de opleiding vormt je ook als persoon. Je krijgt een goed beeld van jezelf, je waarden en normen. Op een gegeven moment kijk je met andere ogen naar het journaal, de wereld om je heen en je eigen werk. Zet ik bijvoorbeeld wel mijn kwaliteiten in op dit moment, of moet ik het anders inrichten voor mezelf? Ik heb nu nog scherper voor de geest dat ik wil blijven werken aan de verbetering van en innovatie in het onderwijs.”

Portfolio

“De opleiding stimuleert een onderzoekende houding en je legt alles vast in je portfolio. Hierin laat je zien wat je voortgang is door middel van essays, reviews, onderzoeken en creatieve beeldverslagen. Je koppelt het altijd aan de praktijk en je toont je ontwikkeling aan in de drie hoofdcompetenties: verbinden, hogere orde-denken en ontwikkelen. Dit helpt, anders blijf je in dezelfde handelingsmodus zitten. Tijdens mijn laatste portfoliogesprek kreeg ik de feedback dat ik strategisch en visionair inzicht heb en dat ik mijn ideeën goed op papier weet te zetten. Ik ben heel gelukkig met die feedback en het komt echt binnen, want ik werk er hard voor!”

Docenten en collega’s

“De docenten zijn overigens goed op de hoogte van wat er speelt in het werkveld en welke praktijksituaties je tegen kunt komen. Ze wijzen je op recente onderzoeken en goede literatuur, heel kundig! Ook helpt het om te sparren met je eigen groepje. Je geeft elkaar feedback en je biedt elkaar een luisterend oor. Alles bijeen vind ik het een waardevolle opleiding die je tot ontwikkeling aanzet. De werkdruk is hoog, maar je hebt er ook veel aan.”