Ingrid de Rijber

Afbeelding
ingrid-de-rijber
“Door beeldbegeleiding zie je je ontwikkelpunten en je krachten”
Ingrid de Rijber
Cursist Beeldbegeleiding 

Ingrid de Rijber (40) is intern begeleider in het speciaal basisonderwijs, bij Kindcentrum De Meander in Assen. Als ib’er begeleidt ze leerkrachten. Toen ze in aanraking kwam met beeldbegeleiding, besloot ze zich daar verder in te verdiepen. 

“Ik ben heel erg in beeldbegeleiding gaan geloven. Soms kun je een leerkracht of leerling pas echt iets duidelijk maken door het letterlijk te laten zien; iets wat met klassenbezoeken en kijkwijzers niet altijd lukt. Je kunt nog zoveel vertellen, maar als je het op beeld ziet, kun je er niet meer omheen. Als beeldbegeleider heb je de belangrijke taak om de juiste beelden te selecteren die de coachee verder helpen. Je kunt iemand dan diepgaander begeleiden op ontwikkelpunten. Maar andersom is nog veel belangrijker: je kunt iemand in z’n kracht zetten door te laten zien dat diegene het goed doet. Ik herinner me een leerkracht die geëmotioneerd raakte toen ze zichzelf terugzag. Ze hoorde vaak wat ze niet goed deed. Nu zag ze: ik kan wél lesgeven, hier mag ik best trots op zijn.”  

Kinderen coachen

“Ook kinderen begeleid ik met beeld. Een mooi begeleidingstraject was met een jongen die het lastig vond sociale contacten aan te gaan, omdat hij door een autismespectrumstoornis moeite had met het herkennen van emoties bij anderen. We spraken uitgebreid over het herkennen van emoties en bekeken beelden waarin hij met klasgenootjes speelde. Samen keken we welke signalen hij bij anderen en zichzelf zag, en welke emoties daarbij hoorden. Zo kwam hij erachter dat hij prima emoties kon herkennen, maar dat hij soms de ondersteuning van een ander nodig had om signalen goed op te vangen.”   

"Zijn leerkracht werd ook gecoacht, om erachter te komen wat er nog beter kon in zijn interactie met de leerling. Diegene leerde bijvoorbeeld dat iets tegen deze jongen zeggen niet altijd effect had, maar als je een gerichte kijkinstructie meegaf, ‘Kijk naar mijn gezicht, hoor mijn stem; ik ben nu niet blij’, dan beklijfde het beter. Door beeldbegeleiding zie je je ontwikkelpunten en je krachten.”  

Opgeleid tot beeldbegeleider

“Omdat ik al coach was, had ik een kleine voorsprong bij de opleiding, maar je hoeft geen ervaring te hebben. In de eerste les krijg je uitleg over cameragebruik en maak je wat opnames in je eigen omgeving. Daarna start je al vrij vlot met een begeleidingstraject. Het is daarvoor wel nodig dat je collega’s of studenten hebt die je kunt begeleiden, zodat je klassenopnames kunt maken. Maximaal tien minuten filmen is al meer dan genoeg.” 

“Voorafgaand aan de opleiding maakten we op mijn school een protocol over beeldbegeleiding, dat door de MR is goedgekeurd en ook naar de ouders toe werd gecommuniceerd. Omdat we een sbo-school zijn, zijn sommige dingen net even anders. Daarom hebben we afgesproken dat nieuwe medewerkers standaard een beeldbegeleidingstraject van mij aangeboden krijgen. Nu doe ik dit nog naast mijn functie als ib’er, maar in de toekomst wil ik volledig beeldbegeleider worden. En dan niet alleen binnen De Meander, want er vallen nog tig scholen onder ons bestuur Plateau waar ik dit graag voor zou doen, en ook teams kun je begeleiden met beeld.” 

Catharina Hoiting, directie De Meander:  

“Bij De Meander willen we onze medewerkers laten excelleren in de dingen waar ze sterk in zijn. Want als zij in hun kracht staan, krijgen ze daar energie van en vervolgens de leerlingen ook. Ingrids talent is coachen, het zou jammer zijn om dat niet te benutten. Door het bespreken van korte beeldfragmenten tilt ze de onderwijskwaliteit naar een hoger plan. En dat gebeurt altijd op een positieve manier, mensen houden er een goed gevoel aan over. Dat ze deze opleiding volgde heeft ons als school al zoveel gebracht dat we nu een pilot zijn gestart om beeldbegeleiden breder in te zetten: ook andere scholen binnen Plateau willen we begeleidingstrajecten aanbieden. We hopen dat er hierdoor meer vraag komt naar beeldbegeleiding als intervisie-instrument, en dat ook andere collega’s binnen Plateau enthousiast raken om zich hierin te bekwamen.”