student_ruimtelijke_ontwikkeling_-_jesse_reker_hr2.jpg

Jesse Reker

Als kind ontwierp Jesse Reker (20) al het liefst wegennetwerken met zijn lego. Ruimtelijke Ontwikkeling was dan ook een logische studiekeuze.

student_ruimtelijke_ontwikkeling_-_jesse_reker_hr2.jpg

”In dit vak ben je altijd buiten aan het ontwerpen”

“In dit vak ben je altijd buiten aan het ontwerpen, zowel stedenbouwkundig als verkeerskundig. De opleiding is vooral gericht op ervaring opdoen: veel excursies en je doet echte opdrachten voor gemeenten. Je leert het niet alleen uit de boeken, maar gaat ook naar buiten. We zijn nu voor de gemeente Almelo bezig met het opstellen van een ruimtelijk mobiliteitsplan. De gemeente wilde onderzoeken of deelmobiliteit een goede verbetering voor hen is. Het is allemaal heel professioneel: je hebt contact met de gemeente en houdt een eindpresentatie voor de wethouder. Vorig jaar deden we ook een project met andere opleidingen. Samen met studenten Bouwkunde en Toegepaste Wiskunde ontwikkelden we plannen voor het westen van Leeuwarden. Hoe konden we dit gebied het beste invullen? We kwamen met ideeën zoals de nieuwe aanleg van groenstructuur, het beter benutten van water, opzetten van plekken voor groene energie en het uitbreiden van het bedrijventerrein.”

“Het leuke van ruimtelijke ontwikkeling is dat je iets maakt wat toegankelijk is voor iedereen”

Positief verrast door de opleiding

“Het is erg leuk om aan echte opdrachten te werken. Daardoor krijg je direct inzicht in hoe alles werkt in dit vak. Dat verraste me wel toen ik hier kwam. Hiervoor heb ik een jaar Built Environment gestudeerd in Groningen, maar daar had je dat veel minder. Sinds ik hier in Leeuwarden studeer, sta ik veel positiever in het vak. Wat ook goed is op deze opleiding zijn de docenten. Zij komen vanuit verschillende werkvelden: de een werkt bij de provincie met een focus op fietsverkeer, de ander houdt zich bezig met statistische gegevens van verkeerskunde, weer een ander maakt stedenbouwkundige ontwerpen. Daardoor zie je verschillende kanten van het verhaal.”

“Door aan echte opdrachten te werken, krijg je direct inzicht in hoe alles werkt in dit vak”

Aanleg voor ruimtelijke ontwikkeling

“De aanleg voor ruimtelijke ontwikkeling zat er al vroeg in bij mij. Als ik vroeger met lego speelde, legde ik de autowegen en spoorwegen altijd heel netjes aan, maar wanneer de gebouwen erbij kwamen, stopte ik ermee. Bij de meeste kinderen was dat andersom. Het leuke van ruimtelijke ontwikkeling is dat je iets maakt wat toegankelijk is voor iedereen. Soms ben je bezig met verkeerskunde, soms met stedelijke plannen. Ik neig ernaar om later voor gemeenten te werken. Dan ga je bezig met verkeerskundige vraagstukken, bijvoorbeeld problemen oplossen bij een kruispunt waar veel files of ongelukken voorkomen, of de ruimtelijke kwaliteit verbeteren zodat mensen zich fijn voelen op die plek. Binnenkort ga ik stagelopen bij een gemeente, ik ben benieuwd hoe ik het ervaar om daar aan de slag te gaan.”

“Je leert het niet alleen uit de boeken, maar gaat ook naar buiten”