Margreet Koelewijn

Master Educational Leadership

Margreet Koelewijn is opleidingsmanager van de opleidingen Verzorgende-IG en Mbo-Verpleegkundige bij de ROC Friese Poort in Sneek. Ook is ze lid van het MT-team. Ondanks de vele opleidingsmogelijkheden en leiderschapstrajecten binnen de Friese Poort, had Margreet de behoefte om met mensen buiten deze omgeving van gedachten te wisselen en in gesprek te gaan over onderwijs. Ze was voor zichzelf op zoek naar een intellectuele uitdaging en kwam zodoende uit bij de Master Educational Leadership van NHL Stenden.

Margreet Koelewijn

”Ik wilde weten hoe ik alles wetenschappelijk kan onderbouwen”

Extra uitdaging

“Deze functie vervul ik nu 8 jaar en dat loopt prima. Toch merkte ik op een gegeven moment dat ik toe was aan extra uitdaging. Tot op dat moment deed ik veel op gevoel en dat werkte goed, maar ik wilde ook weten hoe ik mijn handelen wetenschappelijk kan onderbouwen. Ik keek ernaar uit om met gelijkgestemden buiten de organisatie van gedachten te wisselen en zag het daarnaast als een intellectuele uitdaging.”

Onderbouwde keuzes

“En die uitdaging krijg ik. Je verdiept je vanaf de start van de opleiding in de literatuur. Een deel is verplicht, maar je onderzoekt ook literatuur die specifiek op jouw situatie van toepassing is. Ook ga je met je medestudenten in gesprek. Dat doe je veel in de Community of Learners, dat zijn 4 of 5 studenten waar je veel contact mee hebt. Je filosofeert samen, geeft elkaar feedback op producten en je bespreekt de literatuur. Iedereen past die kennis toe op zijn of haar eigen onderwijssetting. Ik heb daarbij al veel van die ‘oh dus zó zit het’-momenten gehad; dan daalt de realisatie in waarom ik bepaalde keuze maak in mijn werk. Daardoor kan ik mijn beslissingen steeds beter verwoorden naar mijn team.”

Leiderschapsstijlen

“In het eerste semester kijk je naar de verschillende leiderschapsstijlen en krijg je beter inzicht in hoe je het nu doet en welke stijl bij je past. Ik kwam erachter dat ik niet echt één leiderschapsstijl heb. Het is een mix tussen dienend-, situationeel- en transformationeel leiderschap. Er zijn ook mensen die één stijl hanteren, maar ik stuur een team aan van dertig mensen en iedereen heeft een andere benadering nodig. In het stukje dienend leiderschap ben ik nu veel bewuster van de kwaliteiten van mijn collega’s en welke taken daarbij horen.”

Praktijkgericht onderzoek

“Tijdens de opleiding doe je onderzoek in je eigen werkpraktijk. Ik onderzoek bijvoorbeeld hoe wij op school een innovatie het best kunnen implementeren, in dit geval een nieuwe digitale methode voor het beoordelen van examens. Door corona is de ambitie van het digitaal beoordelen urgent geworden, waardoor dit versneld en met succes is ingezet. Het wordt nu bij andere afdelingen binnen het domein Zorg en Welzijn uitgerold. We besteedden zorgvuldig aandacht aan de verspreidings- en adoptiefase; dat is belangrijk bij dit soort trajecten. Het project heeft zo’n enorme toevlucht genomen dat het onderzoek daarin achterbleef. Ik ben blij dat ik mijn collega’s hiermee kon ondersteunen.”

Heldere normen, waarden en overtuigingen

“Alles wat je leert, maakt en onderzoekt, leg je vast in je portfolio. Dat is bij mij een vrij groot document geworden. Je laat je doorontwikkeling hierin zien en hoe je dat toepast in de onderwijspraktijk. Mijn normen, waarden en overtuigingen heb ik door de opleiding nog scherper gekregen. Ook in relatie tot anderen besef ik steeds meer dat je daarover van mening kunt verschillen en hoe je daar op een heldere manier met elkaar over praat, zodat je elkaar beter leert begrijpen.”

De lijn doortrekken

“Wat ik belangrijk vind voor na de opleiding, is dat ik deze lijn doortrek. Ik heb geproefd aan de literatuur en hoe ik deze met de praktijk verbind. Hopelijk heb ik daar straks ook nog de tijd voor. Of eigenlijk, daar moet ik tijd voor maken. Ik wil ervoor zorgen dat die intellectuele uitdaging na de opleiding niet doodbloedt. Het is voor mij ook geen kwestie van ‘papiertje binnen en klaar’. De opleiding heeft me verrijkt en dat wil ik straks doorzetten.”

Benieuwd wat jouw mogelijkheden zijn?

En ben je geïnteresseerd om je als leidinggevende in het onderwijs te verdiepen en te starten met een deeltijd studie? Kom dan naar de Online Informatieavond op woensdag 26 mei. Wij vertellen je graag alles over de mogelijkheden van de enige bekostigde Master Educational Leadership bij NHL Stenden. Daarnaast kun je hier al je vragen stellen aan onze docent en student van de opleiding.