Maureen Veneman

Afbeelding
Maureen
“Je past wiskunde direct toe, zodat je het nut ervan inziet”
Maureen Veneman
Student Toegepaste Wiskunde

Maureen Veneman (19) heeft een liefde voor getallen. Wiskunde op de middelbare school vond ze minder boeiend, maar bij de studie Toegepaste Wiskunde kan ze haar hart ophalen. Hier ben je niet alleen bezig met de theorie, maar gebruik je wiskunde heel praktisch voor het oplossen van problemen en vraagstukken.

“Veel leuker dan wiskunde op de middelbare!”

Echte opdrachtgevers en multidisciplinaire projecten

“In de eerste twee jaar krijg je elke periode hoorcolleges van verschillende basisvakken, met daarnaast projecten, soms voor echte opdrachtgevers. We analyseerden bijvoorbeeld de spoedcapaciteit van het MCL, het ziekenhuis in Leeuwarden. Door hun dataset te analyseren met hulp van statistieksoftware en de uitkomsten vervolgens in een simulatie te zetten, konden we belangrijke waarden voorspellen. Dat leverde een bepaald aantal bedden op voor de verschillende specialismen. Tijdens het project hadden we vragensessies met de opdrachtgever en aan het eind presenteerden we ons voorstel.

“Bij een multidisciplinair project leer je samenwerken met andere richtingen”

Ook deden we een multidisciplinair project: samen met de opleidingen Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Bedrijfskunde ontwierpen we een recreatief toestel voor de NHL Stenden-locatie in Emmen. Het werd een bankje dat je kon opklappen naar een statafel, zodat je zelf kunt kiezen hoe je wilt werken of zitten. Bij zo’n gezamenlijk project leer je samenwerken met andere richtingen en op andere manieren projectmatig werken, doordat diverse studies een project verschillend aanpakken.”

“Overal zijn wel wiskundigen nodig”

Leuker dan de middelbare school

“De bekendste beroepen met toegepaste wiskunde zijn data-analist en datascientist. Je analyseert bijvoorbeeld de data binnen een bedrijf en maakt die klaar om te gebruiken. Overal zijn wel wiskundigen nodig, want bij alle bedrijven kun je met data processen optimaliseren en zo kosten verminderen. Als je het leuk vindt om met getallen bezig te zijn, dan moet je deze opleiding zeker gaan doen. Ook als je wiskunde op de middelbare school niet heel interessant vindt, want dit is echt veel leuker!”