Nicole Boonstra

Leraar Omgangskunde (Ba)

Nicole Boonstra (41) werkt al jaren in de dynamische en commerciële wereld van de Retail en ze kreeg de behoefte zich meer sociaal in te zetten voor de maatschappij. Om dit te bereiken, schreef ze zich in voor de opleiding Leraar Omgangskunde. Naast haar huidige baan in de sales loopt ze ook stage in het mbo-onderwijs en is het einde van haar studie al bijna in zicht.

Nicole Boonstra

”Ik ben nu de trotse coach van zes eerstejaarsstudenten”

Salesmanager en docent  

“Na bijna 10 jaar heb ik het nog steeds ontzettend naar mijn zin als salesmanager bij een succesvol baby- en kinderkledingmerk hoor, maar dat zie ik mezelf niet tot mijn 67ste doen. Ik wil in ontwikkeling blijven, zowel professioneel als persoonlijk en ik kreeg de behoefte aan een nieuw avontuur. Het leek mij leuk om mijn kennis vanuit de retail ­–zoals managementvaardigheden, goede communicatie, coaching en beroepshouding– in te zetten in praktijkgestuurd onderwijs. Daarom wilde ik de switch maken.”

Leven lang leren 

“In 2009 rondde ik mijn duale opleiding Retail Management af bij NHL Stenden. Je zou denken dat ik dan wel eens uitgestudeerd ben, maar nee hoor, ik ging nog een keer. Er bestond geen opleiding tot docent Retail Management, dus ik keek wat het beste bij mij als persoon paste. Ik ben altijd al erg geïnteresseerd geweest in sociologie, ontwikkelingspsychologie en groepsdynamica en de opleiding Leraar Omgangskunde heeft deze elementen in het programma. NHL Stenden voelde voor mij vertrouwd en door het trendy en gezellige interieur in het NHL-gebouw is het prettig binnenkomen. Daar ben ik toch ook wel gevoelig voor.”

Stagelopen vanaf het eerste jaar 

“Aan het begin van mijn opleiding had ik gelijk mijn pijlen gericht op de creatieve mbo-opleiding D-Drive in Leeuwarden en mocht daar iedere donderdagochtend stagelopen als docent in opleiding. Het was een fantastische tijd! Voor het schooljaar daarop werd ik gevraagd of ik bij de opleiding Handel en Ondernemen op het Friesland College wilde stagelopen. Dit sloot perfect aan bij mijn retail-achtergrond. Ik ben hier nu de trotse coach van zes eerstejaarsstudenten. Echt geweldig dat het team van Handel en Ondernemen mij deze kans geeft! Dat doe ik elke dinsdag en donderdag en 's avonds heb ik mijn onlinelessen van NHL Stenden. Omdat het een flex-opleiding is, kan ik het goed combineren met mijn werk.”

Meer dan inhoud 

“Het hele pedagogische onderdeel van de opleiding heeft mij veel inzichten gegeven, zoals het creëren van een veilig leer- en leefklimaat in de klas en op school. Ook inhoudelijk heb ik echt genoten van alle vakken. Beroepshouding en ethiek, Communicatie en Burgerschap bijvoorbeeld; ik wil daar alleen nog maar meer van weten! Naast het opdoen van kennis heb ik ook geleerd om mijn visie over het onderwijs, onze samenleving en mijn rol als docent hierin te onderzoeken en uit te durven spreken. Want als je je studenten leert kritisch na te denken en hun eigen mening te vormen, dan moet je dat zelf ook kunnen.” 

Online geeft rust 

“Momenteel zijn alle lessen bij NHL Stenden volledig online, maar eerlijk gezegd geeft dat ook wel wat rust. Je mist wel het contact met je medestudenten, maar we hebben toch een enorme verbinding met elkaar. Je bent echt elkaars buddy in dit hele leer- en studietraject. Laatst hadden we dé belangrijke lerarentoets en het was erg fijn om iedereen weer even te zien.” 

Eerder afstuderen 

“Ik probeer de opleiding binnen drie jaar af te ronden. Dat is het mooie aan flexibel studeren: je kunt het zelf inplannen zoals je wilt. Nu ben ik aangekomen in de afstudeerfase en bezig met mijn didactische ontwerp. Mijn doel is om inzicht te krijgen in de motivatie van mbo-studenten en hoe zij het beste gestimuleerd kunnen worden om actief en enthousiast mee te doen aan de beroepsopleiding die ze kiezen. Ik wil een onderwijsprogramma voor de niveau 2-studenten van de afdeling Handel en Ondernemen ontwikkelen. Daarmee hoop ik deze studenten binnen de eerste 5 weken van het nieuwe schooljaar gemotiveerder op school te krijgen, afwezigheid te beperken en vroegtijdige schoolverlating te voorkomen. Dit lijkt mij niet alleen voor de studenten en hun toekomst belangrijk, maar het vergroot ook het werkplezier van de vakdocenten. Wat betreft mijn toekomst kijk ik verder dan alleen het docentschap. Ik ben heel breed georiënteerd en vind het leuk om meerdere projecten te leiden. Die reis ga ik aan en ik volg mijn gevoel.”