Oldenburger Fritom

Afbeelding
header-nhl-stenden-gebouw
“De veranderingen gaan snel, dus extra kennis en kunde is nodig”
René Dale
CEO Oldenburger | Fritom

Bij logistiek dienstverlener Oldenburger|Fritom is volop aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers. Twee van hen volgen de associate degree Logistiek & Economie, een 2-jarige hbo-opleiding waarbij studeren geïntegreerd is op de werkvloer. Waarom is deze Ad zo’n uitkomst, zowel voor student als bedrijf?

Ceo René Dale is groot voorstander van de ontwikkeling van zijn medewerkers. “De veranderingen gaan snel op logistiek gebied, dus extra kennis en kunde is nodig. Management van supply chains is de snelst groeiende activiteit in het bedrijfsleven. Niet alleen in logistiek dienstverlenende bedrijven zoals wij, maar in elke bedrijfstak, ook bij een supermarkt. In dit vak kun je je blijven ontwikkelen en er is voldoende werk in. Als bedrijf zet je stappen wanneer je je kennis en kunde hiervan verbreedt. Wij hebben vooral goede ervaringen met mbo’ers die nog een stukje extra knowhow willen leren, en daar is deze Ad heel geschikt voor.”

Werken én leren na het mbo

Milko Dale (21) belandde bij Oldenburger|Fritom via een stage van zijn mbo-opleiding Transport & Logistiek. Eigenlijk wilde hij daarna nog verder leren, maar hij wilde ook graag werken. Toen hij zag wat er bij NHL Stenden mogelijk is, kwamen ze op het idee deze Ad te combineren met een vaste baan binnen het bedrijf. “Ik besteed nu één dag per week aan de opleiding en de andere vier werk ik als trainee logistic support. Deze combinatie van studie en werk bevalt mij goed, doordat ik de opdrachten en kennis direct kan toepassen in de praktijk. De opleiding bestaat uit vakken zoals supply chain management, projectmanagement, verandermanagement en bedrijfseconomie, en in verschillende modulen focus je op organisatie, klant, keten, projecten, duurzame verbetering en verandering. Naast de theorie richt de opleiding zich ook op persoonlijke ontwikkeling. Zo stel je voor jezelf leerdoelen op. Bijvoorbeeld hoe je medewerkers benadert op het moment dat er iets niet goed is gegaan, of het begrijpen van het warehousemanagementsysteem.”

Je investeert wat en krijgt wat terug

Zo’n leerdoel wordt gekoppeld aan een proces op de werkvloer, en daarvoor worden dus zelf onderwerpen aangedragen. Frans Andeweg is manager algemene zaken bij Oldenburger|Fritom en begeleidt de studerende medewerkers. “Als studieproject kan Milko zich bijvoorbeeld inzetten voor het optimaliseren van warehouseprocessen voor specifieke klanten of de samenwerking met partners. De theorie sluit zo altijd aan bij de behoefte van de student.”

Als bedrijf moet je wat investeren om een medewerker te laten studeren. Niet alleen in kosten, maar ook in begeleiding. Frans: “We zijn ons ervan bewust dat dit vanuit het bedrijf goed geregeld moet zijn. De student moet de tijd en faciliteiten hebben om aan zijn studie te werken. Daarnaast krijgen studenten bij ons van twee personen begeleiding: een manager van de betreffende afdeling en iemand die de studievoortgang bijhoudt. Maar daar krijg je veel voor terug: naast kennis en ervaring levert het wat op binnen de bedrijfspraktijk. Bij een van zijn projecten richtte Milko een controleproces anders in waardoor het minder tijd kostte. Dat vertaalt direct zich in lagere kosten.”

Investeren in duurzaamheid

Groene logistics en duurzaamheid krijgen grote aandacht bij de Ad Logistiek & Economie. René erkent het belang ervan en ziet dit ook terug bij zijn medewerkers. “De inzet voor duurzaamheid wordt gedragen binnen het complete bedrijf. Iedere medewerker heeft daarin een rol, want de beste ideeёn komen vaak vanuit henzelf.” Ad-student Melvin van Zonneveld (24) ging bijvoorbeeld aan de slag met het combineren van zendingen, wat zowel kosten- als CO2-besparing oplevert. Ook boog hij zich over de inzet van alternatieve brandstoffen in transport. “Bedrijven moeten niet bang zijn om erin te investeren”, zegt René. “Het is ook een stukje waarborging van de continuïteit: wat er nu is, willen we over tien jaar ook nog kunnen doen. Als je duurzaamheid niet hoog in het vaandel hebt staan, red je het niet.”

Directe samenwerking tussen opleiding en werkveld

Deze Ad levert het bedrijf zoveel op dat René actief werd in de adviescommissie. Die samenwerking biedt meerdere voordelen. “Medewerkers zijn schaars in onze branche, dus het is mooi als er een koppeling is met de scholen. Wij kunnen studenten direct aan ons binden als ze via stages en projecten bij ons terechtkomen. Maar ik denk ook vanuit het werkveld mee over de invulling van de opleiding, zodat ik een bijdrage lever aan de toekomstige Fritom-werknemer. Het mooiste voor het bedrijfsleven is dat een Ad een brug slaat tussen mbo en hbo.”