Rieno Moedt

Afbeelding
Ervaringsverhaal
“Wij willen studenten afleveren die iets toevoegen aan het bedrijfsleven”
Rieno Moedt
Docent opleiding Elektrotechniek

Rieno Moedt is docent bij de opleiding Elektrotechniek. Hij vertelt enthousiast over deze opleiding, die hij zelf ook volgde, waarna hij een aantal jaren werkte als ontwikkelaar van vermogenselektronica en embedded systemen, voor hij aan de slag ging als leraar.

“Elektrotechniek is een fantastisch vak als je van puzzeltjes houdt. Elke opdracht bestaat daar namelijk uit: er is een bepaald doel dat je moet behalen, en de vraag is hoe je daar komt. Wat zijn de mogelijkheden? Hoe ga je die realiseren? Je zoekt puzzelstukjes bij elkaar in de vorm van de meest efficiënte oplossingen. Als je eenmaal begrijpt hoe dingen in elkaar zitten, dan ga je het overal zien. Denk eens aan Senseo. Dat lijkt een simpel koffiezetapparaat, maar ondertussen is er een heel systeem in werking: zorgen dat het water opwarmt, dat het op tijd weer stopt met opwarmen, dat de koffie met een bepaalde druk door het filter geduwd wordt … Daar zit een heel stuk aan ontwikkeling in zodat het goed blijft functioneren.”

“Elektrotechniek is een fantastisch vak als je van puzzeltjes houdt”

Veel samenwerken

“Wij willen studenten afleveren die iets toevoegen aan het bedrijfsleven. Daarom benaderen we continu bedrijven, om te weten waar zij belang bij hebben. Dat resulteert ook in projecten waar meerdere opleidingen én bedrijven aan samenwerken. We hebben bijvoorbeeld een samenwerking met Wetterskip Fryslân waarbij studenten zich buigen over de verwerking van afvalwater. En ook bínnen de opleiding wordt er veel samengewerkt. Elke periode doe je wel een project in groepsverband. De klassen bestaan vaak uit een combinatie van mensen die van de middelbare school komen en mbo-instromers. Dat vult elkaar goed aan. Iemand van het mbo heeft vaak veel vakinhoudelijke kennis, en een havist of vwo’er zal weer verder zijn met wiskunde. Als je die verschillende studenten laat samenwerken, helpen ze elkaar vanzelf verder.”

“Een meting of berekening kun je simuleren, maar het is leuker als je zelf iets in handen hebt”

Theorie en praktijk

“In de eerste twee jaar wordt de basis gelegd. We gaan ervan uit dat je al wel interesse hebt in techniek, maar je hoeft nog niets te kunnen. Je begint bij het begin: het meten van een weerstandje, leren hoe een multimeter werkt. Je maakt ook iedere periode een werkend apparaat, zoals een raceauto, meetapparaat of slimme sensor. Zo koppel je de theorie aan een praktisch nut. Een meting of berekening kun je simuleren, maar het is leuker als je zelf iets in handen hebt. Een ander project is het maken van een hexapod-robot, waarna alle robots het tegen elkaar afleggen in een wedstrijd. Studenten vinden het vaak geen makkelijke opleiding, omdat er veel wiskunde en natuurkunde bij komt kijken, maar als je plezier hebt in zulke opdrachten is het prima te doen.”

“Je krijgt veel ruimte om je te ontwikkelen zoals jij voor ogen hebt”

Eigen route naar je diploma

“Elektrotechniek op NHL Stenden is een gezellige opleiding, dat is ook de reden dat ik voor deze plek koos. Studenten en docenten gaan op een persoonlijke manier met elkaar om. En je krijgt veel ruimte om je te ontwikkelen zoals jij voor ogen hebt. Er is een vast vakkenpakket waar je aan moet voldoen, maar als jij eens iets wilt maken wat je zelf bedacht hebt, dan geven we daar de mogelijkheid voor. Zo zoek je je eigen route naar jouw diploma.”