Sanne Zwaan

Afbeelding
ervaringsverhaal-sanne-zwaan.jpg
“Deze innovatie levert de scheepvaart een brandstofbesparing van ruim 10% op.”
Sanne Zwaan
alumnus Maritiem Officier

Onze alumnus Sanne Zwaan onderzocht tijdens zijn stage bij het bedrijf eConowind de werking van een apparaat dat schepen brandstof laat besparen. Hij leverde hiermee een bijdrage aan innovatie en duurzaamheid in de praktijk. Inmiddels is Sanne afgestudeerd en werkt hij bij eConowind.

Sanne volgde zijn stage bij het bedrijf eConowind, een zusterbedrijf van Conoship International uit Groningen. Dit bedrijf zich richt op innovaties binnen de scheepvaart. Ze ontwikkelden de eConowind-unit, een verplaatsbare zeecontainer waaruit twee aluminium vleugels uitgeklapt kunnen worden, de zogenaamde VentiFoils. Deze vleugels zouden voor brandstofbesparing moeten zorgen, maar werkt deze innovatie ook in de praktijk? Sanne onderzocht hoe het eerste prototype van de unit het op zee deed. “Tijdens mijn stage onderzocht ik de werking van de VentiFoils op het moment dat ze ook echt op het schip in gebruik waren. Mega interessant om te onderzoeken, zeker ook omdat het verder gaat op een eerder gedane uitvinding van ontdekkingsreiziger en marineofficier Jacques Yves Cousteau. Hij deed onderzoek naar het systeem dat wij doorontwikkelden.”

De VentiFoils van de eConowind-unit worden uitgeklapt op het moment dat de wind gunstig is. Het schip vaart vóór het uitklappen op een bepaalde snelheid. De bedoeling is dat na het uitklappen ook weer diezelfde snelheid gevaren wordt. Daar is een bepaalde hoeveelheid stuwkracht voor nodig. Hier zorgt de eConowind-unit voor; hij zet windkracht om in stuwkracht en geeft het door aan het schip, zodat de schroef van het schip dat deel van de stuwkracht niet langer zelf hoeft te leveren. Hierdoor kan gas terug worden genomen en wordt er brandstof bespaard. Tussen 2009 en 2011 zijn er door Conoship International – deels samen met NHL Stenden studenten – al verschillende haalbaarheidsstudies gedaan naar de eConowind-unit. Vervolgens is er een groot schaalmodel gemaakt van 5,5 meter hoog.

Succesvolle eerste tests

Een tijdje terug ging het eerste prototype op ware grootte de zee op. De eConowind-unit was maar liefst 12 meter lang, en de VentiFoils die erbovenop zaten 10 meter hoog. Sanne ging mee om te testen: “Een maand na mijn eerste gesprek ging ik een aantal weken mee op de Lady Christina, een kustvaartschip van zo’n 110 meter, om te onderzoeken hoe de unit in de praktijk werkte. Ik keek bijvoorbeeld of we geen last van de weersomstandigheden zouden krijgen bij het in- en uitklappen van de VentiFoils.” De eerste tests zijn succesvol. “Het praktische deel bleek gelukkig te werken. We hebben aan kunnen tonen dat er maar liefst 800 liter brandstof per dag bespaard kan worden! Dat is op zo’n schip een besparing van ongeveer 10%. Bij een kleiner schip kan het percentage van brandstofbesparing hoger uitvallen. Het onderzoek richtte zich op het gebruik van twee VentiFoils op één schip, maar dat kunnen er in de toekomst vier per schip worden, waarmee nog meer brandstofbesparing te realiseren is.”

Invloed op de scheepvaartindustrie

De stage van Sanne was geen gebruikelijke keuze: “Ik deed een technische opleiding waarbij je wordt opgeleid tot stuurman of machinist. Deze stage lag dus minder voor de hand. Maar wat ben ik blij dat ik deze keuze heb gemaakt! Het gaf een kick dat wat ik deed zo’n impact heeft op de scheepvaart. De technische uitdaging was fantastisch en met de brandstofbesparing heb ik bijgedragen aan een duurzamere samenleving. Ik had het gevoel dat ik echt bezig was met iets dat goed is voor het milieu en voor de wereld betekenis heeft.”