Afbeelding
m-kunsteducatie-dt-gron.JPG
Afbeelding
m-kunsteducatie-dt-gron.JPG

Informatieavond Masteropleiding Kunsteducatie

Wil je meer weten over de masteropleiding Kunsteducatie? Kom dan naar de informatieavond in Leeuwarden op donderdag 16 april! Docenten, studenten en alumni vertellen wat de meerwaarde van de opleiding is en hoe zij werk en studie combineren. 

Programma

De Master Kunsteducatie is een tweejarige deeltijdopleiding voor beginnende en ervaren professionals in het kunsteducatieve veld. Met een interdisciplinair studieprogramma biedt de opleiding verbreding en verdieping op reeds bestaande bachelor-competenties en beroepskwalificaties. Hierbij ligt de nadruk op innovatie en kwalitatieve professionalisering door actuele kennis, experiment, dialoog en onderzoek. Deze bekostigde masterstudie wordt als joint degree aangeboden door de Hanzehogeschool Groningen en de NHL Stenden Hogeschool