Master Kunsteducatie

M Kunsteducatie (joint degree), Master, deeltijd

De interdisciplinaire master Kunsteducatie daagt professionals die werkzaam zijn in kunst, onderwijs en welzijn uit hun visie aan te scherpen en te onderbouwen door waarde en werking van kunsteducatie voor de verschillende praktijken te onderzoeken. Hierbij ligt de nadruk op innovatie en kwalitatieve professionalisering door actuele kennis, experiment, dialoog en onderzoek. Ben je een professional in de kunsteducatie en wil jij je daarin verder ontwikkelen? Doe dan de master Kunsteducatie in deeltijd! Deze studie kun je makkelijk combineren met je huidige baan.

 • Ruimte voor persoonlijke profilering en maatwerk.
 • Volop dialoog en reflectie met collega’s uit het kunstonderwijs.
 • Focus op Bildung, oftewel: de persoonlijke en maatschappelijke vorming.

Wat staat je te wachten?

Belangrijke competenties binnen de masteropleiding Kunsteducatie zijn het artistieke, kunstpedagogische en onderzoekende vermogen. De studie is vormgegeven in vier masterwerkplaatsen waarin achter elkaar de rollen van kunstenaar, educator en onderzoeker centraal staan, ofwel Artist/Researcher/Teacher = ART. In de laatste masterwerkplaats positioneer je je vanuit nieuwe kennis en een combinatie van alle rollen in de beroepspraktijk.

Combinatie studie, werk en privé

Ben je op zoek naar verandering? Wil je doorgroeien, bijleren of je specialiseren? Bij NHL Stenden Hogeschool heb je de mogelijkheid om in deeltijd te studeren. Zo kun je een studie eenvoudig combineren met werk, gezin of andere zaken die je tijd vragen. Heb je al een relevante vooropleiding of werkervaring, dan kan dit misschien zelfs versneld. 

Studiekenmerken

Diploma

 • Master

Start studie

 • Februari
 • September

Locatie

 • Groningen

Taal

 • Nederlands

Studieduur

2 jaar

Studie dagen

De lestijd is maandag 10.00-17.00 en dinsdag 9.00-11.00 uur (alleen 1e semester)

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2018/2019 € 2060,-
 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
Bekijk alle kosten

Jouw loopbaan

Met een masterdiploma van deze studie groei je door in functies die vragen om innovatief, onderzoekend en vakoverstijgend denken en handelen. Ook studenten die voor zichzelf willen beginnen, hebben een sterkere uitgangspositie. Je weet niet alleen kunsteducatieve projecten te ontwikkelen, je weet deze ook vanuit een sterke kunstpedagogische onderbouwing te legitimeren en positioneren.

Na de opleiding kun je bijvoorbeeld aan de slag als: 

 • coördinator kunstvakken (middelbaar onderwijs)
 • cultureel ondernemer (sociaal-artistieke praktijken)
 • onderzoeker in de cultuureducatie
 • ontwikkelaar van innovatieve kunsteducatieve producten

Onderwijsprogramma

De reguliere studieduur van de opleiding is 2 jaar. Elk jaar omvat 30 EC’s (studiepunten).

Het aantal lesuren voor de opleiding is gemiddeld 8 uur per week. In totaal geldt een gemiddelde studielast van 20 uur per week. Het daadwerkelijk aantal uren dat je aan zelfstudie besteedt, verschilt per persoon.

De vaste lesdag is maandag, van 10.00 tot 17.00 uur. Deze lessen volg je bij de Academie Minerva. Tijdens het eerste half jaar volg je daarnaast colleges bij de Rijksuniversiteit Groningen op dinsdagochtend. Ook zijn er twee keer per jaar projecten op een zaterdag, zoals excursies en workshops.

m_kunsteducatie_sfeer

Toelatingeisen masteropleiding Kunsteducatie

De masteropleiding Kunsteducatie is een deeltijdstudie voor professionals in de kunsteducatie. Voor toelating tot de opleiding heb je een bachelordiploma nodig.

Ben jij één van de onderstaande proffesionals? Dan kun jij je aanmelden voor deze Master:

 • kunstvakdocenten met een bachelor-opleiding;
 • kunstenaars die geschoold zijn op pedagogisch en didactisch gebied;
 • professionals in de kunsteducatie die beschikken over aantoonbaar relevante werkervaring op bachelor-niveau.

Voordat je je in kunt schrijven, voeren we een intakegesprek. We kijken dan naar je vooropleiding, beroepservaring en motivatie. Ook toetsen we je vermogen tot kritische reflectie en vakoverstijgend denken. We vragen je dan om in het kort te beschrijven wat je visie op kunsteducatie is. Je kunt je aanmelden voor deze procedure door een mail te sturen naar masterkunsteducatie@org.hanze.nl. Je kan ook via dit mailadres meer informatie opvragen. Als je je Curriculum Vitae mailt, plannen we graag een oriënterend gesprek met je in. 

Het onderwijs kan flexibel aangeboden worden, d.w.z. dat de student voor een deel zijn studietempo zelf kan bepalen door de aangeboden masterwerkplaatsen in 2, 2,5 of 3 jaar te volgen. De 2,5-jarige studieroute start in februari.

Studieopbouw

Masterwerkplaatsen

Het onderwijs van de masteropleiding is vormgegeven in vier masterwerkplaatsen. Hierin wordt integraal aan de vijf landelijk vastgestelde competenties gewerkt: artistiek, kunstpedagogisch, onderzoekend, cultureel ondernemend en kritisch reflecterend vermogen. In elke werkplaats worden theorie, praktijk en onderzoek met elkaar verbonden. 

Kenmerken masterwerkplaatsen

De masterwerkplaatsen kenmerken zich door:

 • Accent op de rollen van kunstenaar, educator en onderzoeker. In elke masterwerkplaats staat een van deze rollen centraal. Masterstudenten worden uitgedaagd om te experimenteren met hun rolneming en het switchen tussen de rollen. In de laatste masterwerkplaats worden de verschillende rollen ondernemend in het werkveld gepositioneerd.
 • Aanbod van gedegen theoretische kennis door de studie van kernteksten uit kunstfilosofie, -geschiedenis en -pedagogiek. Onderzoeks- en managementvaardigheden worden in korte workshops getraind.
 • Transfer van theorie naar praktijk en andersom door de dialoog tussen studenten en docenten in de ‘Community of Learners’. Dit gebeurt tijdens colleges, lab-dagen, trainingen en excursies.
 • Verwoording en verbeelding van de opbrengsten van elke masterwerkplaats in leerbiografie en werkschouw.

 

In deze masterwerkplaats staan de kunstenaar en artistieke competentie centraal. Je krijgt hoorcolleges over de geschiedenis en theorie van kunsten, cultuur en media. De kernteksten uit de werkcolleges zijn het vertrekpunt voor verder literatuuronderzoek en het schrijven van essays. In de Community of Learners krijgen de teksten betekenis binnen ieders beroepspraktijk. Je verkent je eigen artistieke signatuur in presentaties en experimenten en je ontwikkelt die verder in gezamenlijke maakprocessen. 

In deze masterwerkplaats staan de pedagoog en de kunstpedagogische competentie centraal. Je ontwikkelt op basis van actuele pedagogische theorie en narratieve interviews je eigen visie op het leren in en door de kunsten. Deze visie legt de grondslag voor het kunsteducatieve product dat je op basis van een gedegen probleemanalyse voor nieuwe contexten en doelgroepen ontwerpt. De masterwerkplaats wordt afgerond met de presentatie van de ‘nieuwe oogst’ aan het werkveld.

In de derde masterwerkplaats staan de onderzoeker en de onderzoekende competentie centraal. Geïnspireerd door eerder uitgevoerde onderzoeksopdrachten formuleer je een eigen onderzoeksvraag, gebaseerd op een analyse van de kunsteducatieve praktijk en relevante en actuele theorieën en beleidsvraagstukken. Vanuit deze vraag zet je een eigen onderzoek op en met de bevindingen daarvan lever je een bijdrage aan de versterking en innovatie van het kunsteducatieve veld. 

In de vierde masterwerkplaats studeer je af aan de hand van de kennis uit je masteronderzoek. Je kunt hierbij denken aan het publiceren van een vakartikel, het organiseren van een werkveldconferentie of de ontwikkeling van een nieuw kunsteducatief product. Hiervoor schakel je tussen de rollen van kunstenaar, educator en onderzoeker. Om je stevig als master te positioneren, word je in die voor jou relevante ondernemende vaardigheden getraind. 

Deze masteropleiding wordt gezamenlijk uitgevoerd met de Hanzehogeschool (Academie Minerva en Prins Claus Conservatorium). Masterstudenten maken gebruik van de expertise van lectoraten uit beide hogescholen. Op het gebied van kunsttheorie en -filosofie wordt er samengewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen.

Werk en studie combineren

Bij de deeltijdopleiding Kunsteducatie zorg je voor een optimale balans tussen studie, werk en privé. Werk aan praktijkgerichte opdrachten en leer van docenten, coaches, experts uit het werkveld en studiegenoten. De opgedane kennis en vaardigheden pas je direct toe in de praktijk. Dat is pas winst.

Specialisaties

Onderwijsconcept

Nieuwsgierig hoe de opleiding Kunsteducatie het doet in vergelijking met andere opleidingen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd. Je vindt deze op www.studiekeuze123.nl.