Master Kunsteducatie

M Kunsteducatie (joint degree), Master, deeltijd

Ben jij werkzaam in de sectoren kunst, onderwijs of welzijn en wil jij je verder ontwikkelen als professional in de kunsteducatie? En zoek je naar een opleiding die je kunt combineren met je huidige baan? Dan is de master Kunsteducatie in deeltijd iets voor jou!

 • Maatwerk voor jouw persoonlijke situatie
 • Starten in februari of september

Wat staat je te wachten?

Wil je doorgroeien, bijleren of je specialiseren? Ben je op zoek naar verandering in je werk? In de masteropleiding verdiep en verbreed je de artistieke en kunstpedagogische competenties uit de bachelor. Je studeert samen met professionals uit alle kunstdisciplines en werkvelden, binnen en buiten het onderwijs. Zo krijg je rijk feedback en een veelvoud aan perspectieven op je vraagstukken uit de praktijk. De deeltijdmaster Kunsteducatie kun je combineren met werk, gezin of andere zaken die je tijd vragen.

De studie bestaat uitviermodules(masterwerkplaatsen).Daarin staan de respectievelijke rollen van kunstenaar,educatoren onderzoeker centraal. Tijdens de laatste modulepositioneer je deverworven kennisactief en ondernemend in het werkveld.

Studiekenmerken

Diploma

 • Master

Start studie

 • Februari
 • September

Locatie

 • Groningen

Taal

 • Nederlands

Studieduur

2 jaar

Studie dagen

De lestijd zijn op maandag voor jaar 1 en 2 en op dinsdag ochtend in het eerste semester voor jaar 1.

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2020/2021 € 2143,-
 • Wettelijk collegegeld 2021/2022 € 1084,-
Bekijk alle kosten

Jouw loopbaan

Met een masterdiploma van deze studie ben jij in staat om innovatief, onderzoekend en vakoverstijgend te denken. Je kunt niet alleen kunsteducatieve projecten ontwikkelen, maar ze ook sterk onderbouwen vanuit kunstpedagogisch perspectief. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als coördinator kunstvakken in het middelbaar onderwijs, als onderzoeker in de cultuureducatie of als cultureel ondernemer.

Onderwijsprogramma

De normale studieduur van de opleiding is 2 jaar. Elk jaar omvat 30 EC’s (studiepunten).

Het aantal lesuren voor de opleiding is gemiddeld 8 uur per week. In totaal geldt een gemiddelde studielast van 20 uur per week. Het daadwerkelijk aantal uren dat je aan zelfstudie besteedt, verschilt per persoon.

Deze masteropleiding wordt gezamenlijk uitgevoerd met de Hanzehogeschool (Academie Minerva en Prins Claus Conservatorium). Masterstudenten maken gebruik van de expertise van lectoraten uit beide hogescholen. Op het gebied van kunsttheorie en -filosofie wordt er samengewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen.

De vaste lesdag is maandag. De lessen volg je bij Academie Minerva in Groningen. Tijdens het eerste half jaar volg je daarnaast colleges bij de Rijksuniversiteit Groningen op dinsdagochtend. Ook zijn er twee keer per jaar projecten op een zaterdag, zoals excursies en workshops.

Toelatingeisen masteropleiding Kunsteducatie

De masteropleiding Kunsteducatie is een deeltijdstudie voor mensen die in de kunsteducatie werken. Voor toelating tot de opleiding heb je een bachelordiploma nodig.

Ben jij één van de onderstaande professionals? Dan kun jij je aanmelden voor deze master:

 • kunstvakdocenten met een bachelor-opleiding
 • kunstenaars die geschoold zijn op pedagogisch en didactisch gebied
 • professionals in de kunsteducatie die beschikken over aantoonbaar relevante werkervaring op bachelor-niveau.

Voorafgaand aan je inschrijving voeren we een intakegesprek, waarbij we kijken naar je vooropleiding, beroepservaring en motivatie. Ook toetsen we je vermogen tot kritische reflectie en vakoverstijgend denken. We vragen je dan om in het kort te beschrijven wat je visie op kunsteducatie is. Je kunt je hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar masterkunsteducatie@org.hanze.nl. Via dit mailadres kun je ook meer informatie opvragen. Als je je curriculum vitae mailt, plannen we graag een oriënterend gesprek met je in.

Het onderwijs kan flexibel aangeboden worden. Jij bepaalt dan zelf je studietempo door de aangeboden modules in 2 jaar, 2,5 jaar of 3 jaar te volgen. De 2,5-jarige studieroute start in februari.

Studieopbouw

Het onderwijs van de masteropleiding is opgedeeld in 4 modules die wij ‘werkplaatsen’ noemen. Daarin staat telkens 1 rol centraal: die van kunstenaar, educator of onderzoeker. Je wordt uitgedaagd om met jouw rol te experimenteren of van rol te wisselen. In elke werkplaats worden theorie, praktijk en onderzoek met elkaar verbonden. Je bestudeert kernteksten uit kunstfilosofie, -geschiedenis en -pedagogiek. Onderzoeks- en managementvaardigheden worden in korte workshops getraind.

Masterwerkplaatsen

Kunsttheorie en artistieke processen

Je volgt hoorcolleges bij de Rijksuniversiteit Groningen over de ‘Geschiedenis en theorie van kunst, cultuur en media’. De kernteksten die in de werkcolleges worden besproken zijn het vertrekpunt voor verder literatuuronderzoek en het schrijven van essays. Je verkent je artistiek-educatieve signatuur én die van de ander in presentaties, experimenten en via een casestudy. Je onderzoekt interdisciplinaire maakprocessen en verdiept zo je signatuur.

Op basis van actuele pedagogische theorie en narratieve interviews formuleer je een visie op het leren in en door de kunsten. De visie legt de grondslag voor hetkunsteducatieveproduct, ontworpen op basis van een behoefte-en contextanalyse. Kennis van ontwerponderzoek, designprincipes met experiment en ondernemende vaardigheden helpen bij de productontwikkeling. In de werkschouw “Nieuwe Oogst” presenteren studenten de producten aan het werkveld.

Je formuleert je eigen onderzoeksvraag, gebaseerd op een analyse van dekunsteducatievepraktijk en relevante en actuele theorieën en beleidsvraagstukken. Vanuit deze vraag zet je een praktijkgericht onderzoek op.Hiervoor kies je bewust voor de passende vorm van onderzoek, zoals ontwerpend, artistiek, beschouwend ofparticipatorisch. Met je onderzoek lever je een waardevolle bijdrage aan hetkunsteducatieveveld.Een internationale excursie biedt extra mogelijkheden voor presentatie en valorisatie van het onderzoek.

In deze laatste masterwerkplaats positioneer je de verworven kennis actief en ondernemend in het werkveld. Middels publicatie, werkveldconferentie of via andere activiteiten of media valoriseer je de uit onderzoek verkregen kennis. Hiervoor schakel je tussen de rollen van kunstenaar,educatoren onderzoeker. Met je masterbiografie en je masterperformance toon je de opbrengst van de masteropleiding aan het werkveld.

Werk en studie combineren

Bij de deeltijdopleiding Kunsteducatie zorg je voor een optimale balans tussen studie, werk en privé. Werk aan praktijkgerichte opdrachten en leer van docenten, coaches, experts uit het werkveld en studiegenoten. De opgedane kennis en vaardigheden pas je direct toe in de praktijk. Dat is pas winst!

Specialisaties

Onderwijsconcept

Met een flexibele deeltijdopleiding geef je zelf richting aan jouw studie: jij staat aan het roer! Dit betekent dat je zelf de koers, de snelheid, de tijdsduur en je eindbestemming bepaalt.

Zo ziet flexibel onderwijs eruit

 • Bepaal samen met je studiecoach jouw leerroute.
 • Volg de opleiding in je eigen tempo.
 • Studeer op verschillende manieren: face to face, via online learning én op je eigen werkplek.
 • Per module van 15 EC’s (studiepunten) krijg je een certificaat. Heb je alle certificaten? Dan behaal jij je master degree!

Vrijheid in deeltijd

Het onderwijsprogramma is opgebouwd uit 6 modules. Je kunt zelf voor een deel de volgorde van de modules bepalen en in meerdere modules tegelijk werken. We stellen vast wat jij al kunt en weet. Breng je al werkervaring of een diploma mee, dan kun je sneller je diploma halen. Zo richt je een studie in die bij jouw ontwikkeling en studieambities past.

Studiecoach

Bij het flexibele deeltijdonderwijs van NHL Stenden krijg je goede begeleiding. Tijdens de hele studie word je begeleid door een coach. Samen stellen jullie een leerplan op.

Nieuwsgierig hoe de opleiding Kunsteducatie het doet in vergelijking met andere opleidingen? Hiervan krijg je een goed beeld in Studie in Cijfers, ook wel de studiebijsluiter genoemd. Je vindt deze op www.studiekeuze123.nl.