Afbeelding
Kennissessie_lokale_kracht_header

Kennissessie: Lokale Kracht

Hoe organiseer je vanuit lokale verbanden activiteiten en ondersteuning op het gebied van basisvaardigheden? Hoe kunnen formele- en informele netwerken elkaar daarin versterken? Deze vragen staan centraal tijdens de kennissessie Lokale Kracht. 

We staan voor grote opgaven in het zorg- en welzijnsdomein: we worden steeds ouder, de zorgvraag stijgt en de kosten lopen op. Tegelijkertijd zijn er onvoldoende professionals om aan die vraag te voldoen. In het preventiebeleid wordt veel verwacht van een sterke sociale basis en bewonersinitiatief. Daarnaast speelt ook digitalisering een belangrijke rol in het slimmer, preventiever en efficiënter organiseren van zorg en ondersteuning. De veranderingen die nodig zijn om deze uitdagingen het hoofd te bieden vinden niet vanzelf plaats. Er wordt een andere manier van werken en denken gevraagd. Tijdens deze kennissessie hoort u inspirerende sprekers en wordt er in verschillende deelsessies kennis gedeeld over effectieve lokale aanpakken. 

U kunt zich bij binnenkomst opgeven voor de deelsessies. Om een goede keuze te maken krijgt u vooraf nog een mail met meer informatie over de verschillende sessies. Voor alle sessies geldt dat er een beperkt aantal plaatsen is.  

Programma 

We trappen af met een presentatie van Prof. Dr. Gerjan Navis. Zij vertelt over het belang van leefstijl en de kracht van burgerinitiatieven. Zij is een echte verbinder tussen wetenschap en maatschappij. Na een pauze gaan we verder met vier deelsessies. 

13:30Ontvangst en inloop 
14:00Welkom
14:15Keynote Prof.dr. Gerjan Navis 
15:00Pauze
15:15Start deelsessies 
16:00Afsluiting / hapje & drankje (verzorgd door de vrijwilligers van 058 Samensterk)  

De bijeenkomst wordt georganiseerd door NHLstenden, de Friese Preventieaanpak en Faith Research. Meer informatie? Neem contact op met Daniël Pit via daniel.pit@nhlstenden.com