Jachtbouw

De minor Jachtbouw heeft als doel het verbreden en verdiepen van de kennis van de student op het vlak van jachtbouw tot 24 meter lengte. De minor richt zich op het ontwerpproces van deze jachten. De minor is alleen toegankelijk voor studenten in de hoofdfase van hun bachelor opleiding Maritieme Techniek.

Kenmerken

Startmoment

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

EC's

 • 30 EC's

Type minor

 • Voor specifieke hbo-opleiding(en)

Interessegebied

 • Maritiem

Inhoud van de minor

De minor is een combinatie van verbreding van kennis door middel van videocolleges, verzorgd door specialisten uit het werkveld. De online colleges bestaan uit 3 modules; motorjacht ontwerp, zeiljacht ontwerp en CE certificering.

Het doel van de minor jachtbouw is als volgt:

 • Het opdoen van kennis rondom relevante jachtbouwkundige onderwerpen.
 • Het compleet doorlopen van een jachtontwerpproces met bijzondere aandacht voor:
 • Informatievergaring en –beheer, toetsing aan regelgeving (op onderdelen)
 • Verdieping op lichtgewicht construeren
 • Verdieping op ontwerp snelvarende motorjachten
 • Het opleveren van een compleet ontwerp (doorlopen van de ontwerp spiraal)
 • Presentatie van het ontwerp
 • Plannen, prioriteiten stellen en planmatig werken  

Opzet van de minor

De minor is een combinatie van verbreding van kennis door middel van videocolleges, verzorgd door specialisten uit het werkveld. De online colleges bestaan uit 3 modules; motorjacht ontwerp, zeiljacht ontwerp en CE certificering.
Naast de video colleges bestaat de minor uit een groot (ontwerp)project en een onderzoeksvraag welke in kleine groepen uitgewerkt zal worden.
Het ontwerpproject start met de opdracht van een externe opdrachtgever om een snelvarend motorjacht te ontwerpen. De minor studenten vormen projectgroepen van 2 tot 3 personen, iedere projectgroep zal een jacht ontwerpen en het uiteindelijke ontwerp rapporteren en presenteren. Als oriëntatie op de ontwerpopdracht is een bezoek aan de Natte Hiswa, METZ beurs en het HISWA symposium verplicht. Naast de ontwerp opdracht zal er een onderzoeksopdracht worden uitgewerkt, ook weer in kleine groepen. Alle groepen krijgen wekelijks ondersteuning bij hun ontwerpproces.

Toetsing

De online video colleges worden getoetst met een eindtoets (online tentamen).
De project werkzaamheden bestaan uit drie oplevering, namelijk fase 1, fase 2 (onderzoeksfase) en fase 3. Deze worden alle drie beoordeeld, door zowel de docenten als de opdrachtgever. Het eindcijfer is een combinatie van deze drie beoordelingen.  

Doelgroep

Studenten Maritieme Techniek, propedeuse behaald en minimaal 75 EC behaald van de hoofdfase.

Vragen?

Heb je vragen over deze minor? Stel ze via het online formulier.