180 professionals komen bij congres ‘Samen anders scheiden’ op NHL Stenden

Afbeelding
Congres_van_lectoraat_van_de_ jeugd_486417825-2

Bij het congres ‘Samen anders scheiden in het Noorden’ - op maandag 22 januari - komen meer dan 180 professionals uit Noord-Nederland samen. Dit congres bij NHL Stenden wordt georganiseerd vanuit het Kennisplatform KEES (Kind En (Echt)Scheiding). Het lectoraat Zorg voor Jeugd maakt daar onderdeel vanuit.

De professionals die het congres bijwonen werken in jeugdzorgorganisaties, jeugdbescherming, bij gemeentes of zijn als jurist werkzaam. Marianne Mariën van de Interactie-Academie in Antwerpen komt spreken over ‘parallel solo ouderschap’ en Eef van de Wiel, deken van de Orde van Advocaten Noord-Nederland verzorgt een bijdrage onder de titel ‘De advocaat en de hulpverlener’.

In een reeks workshops komen onderwerpen aan bod zoals: de stem van het kind, ondersteuning van gezinnen en ouderschap, de impact van spanning bij kinderen, actualiteiten in de advocatuur, beroepshouding en het netwerk van gezinssystemen.

Stichting Villa Pinedo is met ervaringsdeskundigen vertegenwoordigd om de stem van kinderen en jongeren gedurende de dag actief te laten klinken. Deze stichting zet zich in voor alle kinderen en jongeren van wie de ouders uit elkaar gaan of zijn. De dag wordt voorgezeten door Minchenu Maduro: een sprankelende voorzitter en van huis uit pedagoog.

Kennisplatform KEES heeft tot doel om informatie te ontsluiten en te delen en om instrumenten te ontwikkelen die behulpzaam kunnen zijn bij het taxeren van scheidingssituaties en indien nodig vroegtijdig toeleiden naar passende ondersteuning.

Sustainable Development Goals

Dit nieuws draagt bij aan...