Associate lector Dr. Gea van Dijk ontvangt landelijke award voor bijdrage ouderenpsychiatrie

Gea van Dijk is associate lector vanuit Noorderbreedte bij het lectoraat van NHL Stenden ‘Ouderen met psychische problemen’. Onlangs mocht zij de prestigieuze NKOP-award van het Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie (NKOP) in ontvangst nemen.

“Dit is echt erkenning voor mijn werk. Voor waar ik al die jaren zo druk mee bezig ben en voor alles waar ik voor sta. En daar ben ik heel trots op!”, aldus Gea van Dijk.

Als associate lector verbindt zij binnen de ouderenzorg onderzoek en de praktijk met als doelstelling de kwaliteit van  leven van de ouderen te verbeteren.

De NKOP-award is een prestigieuze en landelijke prijs op het gebied van ouderenpsychiatrie. De award wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die iets bijzonders heeft betekend voor de ouderenpsychiatrie. Dr. Gea van Dijk ontvangt deze award uit waardering voor haar jarenlange inzet voor de (ouderen) zorg, waaronder de Gerontopsychiatrie (ouderenpsychiatrie). Ze is namens Noorderbreedte al geruime tijd aangesloten bij het NKOP. Daarin ondersteunt ze binnen en buiten Noorderbreedte bij het enthousiasmeren van (zorg)medewerkers voor het doen van onderzoek, begeleidt ze studenten en medewerkers hierbij en maakt ze onderzoek meer toegankelijk. “Gea is een enorm gedreven en deskundige professional”, aldus Christian Klijs, Coördinator NKOP. “Haar vermogen tot het verbinden van de wetenschap, de praktijk en opleiden is groot en duidelijk zichtbaar in alles wat zij doet. Deze award komt Gea meer dan toe!”

Onderzoeksgroep Zorg en Welzijn

De lectoraten binnen de onderzoeksgroep Zorg & Welzijn hebben als missie: “Kinderen kunnen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Ouderen en mensen met een beperking kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Burgers met een ondersteuningsvraag worden in een zo vroeg mogelijk stadium herkend en ontvangen kwalitatief goede hulp.” Vanuit de onderzoekgroep Zorg & Welzijn geven de lectoraten invulling aan de verbinding met het werkveld vanuit het thema Vital Regions. Zo dragen we met elkaar bij aan een vitale samenleving in de regio’s.