‘Deze verkiezingen gaan echt ergens over’

Afbeelding
Avelien Haan

‘Er spelen veel urgente onderwerpen op provinciaal gebied’, zegt bestuurskundige Avelien Haan-Kamminga van de Thorbecke Academie: ‘Denk alleen maar aan het stikstofbeleid en woningbouw. Het gaat nu echt ergens over!’

Haan-Kamminga is bestuurskundige bij NHL Stenden en geeft daarnaast trainingen aan Statenleden en gemeenteraden. Haar verwachting voor komende verkiezingen is dat het wel eens heel anders kan uitpakken dan gebruikelijk: ‘Ik denk dat er veel zetels gaan verschuiven en dat is altijd een circus. Daarnaast doen er deze verkiezingen veel meer partijen mee en dat kan betekenen dat er straks ook meer partijen meepraten. We zijn gewend om te vergaderen in rondes en dan zijn er misschien wel twee keer zoveel partijen die iets willen zeggen.’

De docent-onderzoeker constateert dat gemeenten daar nu al mee te maken hebben en dat kleine fracties het over het algemeen moeilijker hebben. ‘Het is lastig voor een of twee mensen om alle onderwerpen inhoudelijk bij te benen en te behandelen. Het is veel makkelijker als je een fractie van acht mensen hebt en de onderwerpen kan verdelen. Ik denk dat het betekent voor de komende politieke periode dat we minder diep in de dossiers gaan duiken. Dus de verkiezingen worden spannend, maar de periode erna wordt nog interessanter.’

Want de provincie heeft belangrijke bevoegdheden als het gaat om de indeling van natuurgebieden bijvoorbeeld en hoe er wordt omgegaan met zogenaamde slapende vergunningen. Waterkwaliteit wordt ook nog een hele belangrijke voor de waterschappen, denkt Haan-Kamminga. ‘We hebben nu een georganiseerde groep mensen; de boeren en dan vooral in de partij de BoerBurgerBeweging, die heel duidelijk een direct belang heeft bij het beleid van provincie en waterschappen. En ik heb de indruk dat het in tegenstelling tot Forum voor Democratie, een partij is die zich zorgvuldig heeft voorbereid, mensen heeft opgeleid en een enorme drive heeft. En dat kan best iets veranderen in de provinciale -  en waterschapspolitiek.’

Nieuwe partijen en stemmen betekenen nieuwe politieke verhoudingen

De vorige verkiezingen gingen volgens de bestuurskundige met name over de profilering en de opkomst van Forum voor Democratie. ‘Dat was politiek gezien best een aardschok. Superinteressant om te volgen voor ons als opleiding en voor onze studenten. Forum voor Democratie heeft haar winst niet goed weten te verzilveren, dat leidde tot versplintering en we hebben nu Provinciale Staten met best veel fracties in Nederland.’

Bestuurskundige Haan-Kamminga is benieuwd hoe dat in de praktijk gaat uitpakken. ‘Ik denk dat we in het Noorden twee scenario’s hebben: of er komen minder mensen opdagen omdat ze denken dat het geen zin meer heeft. Of juist meer mensen, die vanuit protest gaan stemmen. Nieuwe stemmen en partijen betekenen nieuwe verhoudingen. Een ander geluid is vanuit democratisch oogpunt altijd goed, maar nieuwe verhoudingen kunnen best heel spannend zijn.’

Toch zal een grote politieke omslag niet gelijk voor enorme veranderingen zorgen, volgens Avelien Haan-Kamminga. ‘Want bij de provincie gaat het over langetermijnbeleid, beleid dat gaat over tientallen jaren en het is onwerkbaar als je elke vier jaar van kleur verschiet. Dus als een nieuwe partij hier met veel daadkracht in de politiek komt, dan zullen ze ook moeten onderzoeken: wat is eigenlijk nog de ruimte om er iets van te vinden? Als je nu Statenlid wordt, dan ligt er al veel vast en dat hoor je niet in campagnetijd. Maar ik vind het persoonlijk schitterend als er verversing komt, ongeacht mijn eigen politieke voorkeur. Want zo werkt het in een democratisch land. Als je niet tevreden bent, verenig je en stel jezelf verkiesbaar. Het zal er alleen niet makkelijker op worden.’

Afbeelding
ba-bestuurskunde-overheidsmanagement-vt-lwd.jpg

Thorbecke Academie

De Thorbecke Academie - onderdeel van NHL Stenden Hogeschool - is hét instituut voor opleidingen op het gebied van overheidsmanagement. De academie staat in bestuurlijke kringen hoog aangeschreven. Oud-studenten werken nu onder meer als beleidsmanager, veiligheidscoördinator en politicus.