Erica Schaper benoemd tot nieuw bestuurslid Vereniging Hogescholen

Vanaf 1 oktober 2021 treedt Erica Schaper toe tot het dagelijks bestuur van de Vereniging Hogescholen. Schaper is voorzitter van NHL Stenden Hogeschool, dat in 2018 is ontstaan na een fusie tussen NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool. Ze was eerder werkzaam als algemeen directeur bij FNV. Daarnaast heeft ze ruime ervaring met fusie- en veranderingstrajecten in het onderwijs, waaronder als algemeen directeur van Hogeschool Van Hall Larenstein en als transitiemanager voor Hogeschool Inholland. Ook was zij toezichthouder in het hoger onderwijs en auditor voor de NVAO en het excellentieprogramma Sirius.

Ook Jopie Nooren, CvB-voorzitter van de Hogeschool van Amsterdam neemt vanaf 1 oktober zitting in het bestuur van de VH.

Erica Schaper: “Ik voel me vereerd om vanuit deze nieuwe rol een directe bijdrage te kunnen leveren aan het landelijk beleid ten aanzien van het hoger onderwijs en onderzoek. Daarin vind ik het belangrijk dat er aandacht is voor het perspectief vanuit de regio’s op ‘Haagse’ of ‘Brusselse’ onderwerpen zoals internationalisering, leven lang ontwikkelen, economische ontwikkeling en arbeidsmarktbeleid. Mijn nieuwe bestuursrol is daarom niet alleen goed voor NHL Stenden, maar ook voor de gehele noordelijke regio.”

Samen met Erica Schaper en Jopie Nooren wordt het bestuur van Vereniging Hogescholen gevormd door Maurice Limmen (voorzitter), Henk Hagoort (Windesheim), Marjolijn Brussaard (ArtEz Hogeschool voor de Kunsten), Anka Mulder (Saxion), Joep Houterman (Fontys Hogescholen) en Jan Bogerd (Hogeschool Utrecht).

Over NHL Stenden

NHL Stenden hogeschool is sterk verankerd in de Noordelijke regio met een ‘global network approach’. De hogeschool kent 24.000 studenten, acht vestigingen in Nederland en drie Grand Tour locaties in het buitenland. Met het unieke onderwijsconcept Design Based Education (DBE), werken studenten, onderzoekers, docenten én het werkveld dagelijks aan wereldwijze innovatie. Regionaal, nationaal én internationaal. De hogeschool kent daarnaast 44 lectoraten die de focus leggen op drie zwaartepunten: Vital Regions, Smart Sustainable Industries en Service Economy.