Geannuleerd: Prinses Margriet heropent op 16 april a.s. het Maritiem Instituut Willem Barentsz op Terschelling

Afbeelding
sfeerfoto campus terschelling buitenkant

Helaas zijn wij in verband met het coronavirus genoodzaakt de heropening van het MIWB op Terschelling door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet Der Nederlanden te annuleren. We verplaatsen het evenement naar een ander moment. De nieuwe datum zal te zijner tijd bekend worden gemaakt. 

Het instituut is onderdeel van NHL Stenden Hogeschool en werkt nauw samen met de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en de maritieme sector aan het opleiden en trainen van maritieme officieren, hydrografen en scheepsontwerpers. Het MIWB bestaat sinds 1875. De locatie op Terschelling werd in 1966 geopend door Prinses Margriet.

Het MIWB zet bij het zeevaartonderwijs in op de doorontwikkeling van het maritieme beroep door middel van innovatie, onderzoek en samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Studenten leren in te spelen op ontwikkelingen zoals digitalisering en duurzaamheid in de zeevaart.

Tijdens de heropening staat duurzaamheid in de maritieme sector centraal. Prinses Margriet opent het nieuwe, duurzame gebouw en krijgt vervolgens een rondleiding door de school. Docenten en studenten vertellen over de ontwikkelingen in het zeevaartonderwijs en demonstreren de simulatoren die tijdens de lessen worden ingezet. Met reders en andere betrokken experts spreekt de Prinses over de toekomst en waarde van het zeevaartonderwijs voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Meer nieuws