Hoe gaan we het cybercriminelen moeilijker maken? Dit onderzoek van drie hogescholen gaat daarbij helpen

Afbeelding
Cyber safety

NHL Stenden Hogeschool, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Saxion krijgen voor acht jaar SPRONG-subsidie toegekend.

Het aantal cyberaanvallen neemt wereldwijd alleen maar toe, terwijl de weerbaarheid van organisaties achterblijft. Om daar meer inzicht in te krijgen en om bedrijven en organisaties te helpen met cyberweerbaarheid doen NHL Stenden Hogeschool, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Saxion samen praktijkgericht onderzoek. Het Regieorgaan SIA heeft dit eind 2022 gehonoreerd door de hogescholen een belangrijke SPRONG-subsidie toe te kennen.

 “Het onderzoek van het Expertisecentrum Cyberweerbaar Nederland focust zich op de menselijke factor: de mens achter de dader en het slachtoffer, vertelt Rutger Leukfeldt, lector Cybercrime & Cybersecurity van De Haagse Hogeschool. We kijken naar de processen waar daders gebruik van maken waardoor slachtoffers van cybercrime er steeds weer intrappen. Cybercriminelen zitten niet stil. Technisch is cybercrime een razendsnel ontwikkelende misdaadsoort. Alles wat we kunnen doen om ze beter te begrijpen, om beter te kunnen begrijpen hoe we hen kunnen tegenhouden, zal helpen. Met ons onderzoek gaan we het cybercriminelen lastiger maken.”

Naast het beter begrijpen van cybercriminelen is het van belang om de eindgebruikers en hun gedrag beter te begrijpen, vindt Jurjen Jansen (lector Cybersafety en Digitale Weerbaarheid van Mens en Organisatie van de Thorbecke Academie, onderdeel van NHL Stenden): “Immers, de mens speelt een cruciale rol in de digitale veiligheidsketen en die schakel moet daarom versterkt of anderzijds gefaciliteerd worden. Een van de gezamenlijke doelen die we hebben binnen dit Expertisenetwerk is om een landelijke monitor cyberincidenten op te bouwen en te onderhouden, en lab-omgevingen in te richten waarbinnen experimenten en simulaties kunnen worden uitgevoerd die daaraan bijdragen. Bovendien kunnen we met deze subsidie de samenwerking tussen de betrokken hogescholen verder versterken en het contact met het werkveld – zowel regionaal als landelijk – verder professionaliseren. Uiteindelijk werkt dat door naar de kwaliteit van onderzoeken en ontwikkeling van kennis over dit belangrijke maatschappelijke vraagstuk.”

Samenwerking in de regio

De betrokken hogescholen staan in de eigen regio continu in contact met de maatschappelijke partners zoals bedrijven, koepelorganisaties en gemeenten. Hierdoor zijn de lijnen kort en kun je elkaar voortdurend versterken. Zo vloeien de onderzoeksresultaten straks naar het hele mkb, het grootbedrijf, de overheid en burgers. De resultaten van het onderzoek van het Expertisenetwerk Cyberweerbaar Nederland worden niet alleen gepubliceerd, maar vinden ook hun weg weer terug naar de praktijk door de nauwe samenwerking in de regio.

Over de SPRONG-subsidie

Om de kwaliteit en impact van het hbo-onderzoek in Nederland te bevorderen, financiert het Regieorgaan SIA, onderdeel van de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) dit onderzoek en stimuleert het de samenwerking tussen hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen. Eén van die SIA-financieringsstromen is de SPRONG-subsidie. De subsidie is bedoeld om bestaande en succesvolle samenwerking verder te ontwikkelen en heeft een looptijd van acht jaar. Met deze toekenning erkent het SIA niet alleen het belang van het thema cyberweerbaarheid maar ook de waardevolle samenwerking die de drie hogescholen binnen het Extertisenetwerk Cyberweerbaar Nederland hebben opgebouwd.