Hoe toerisme kan groeien in een klimaatneutrale wereld

Afbeelding
Strand, toerisme

In een wereld zonder uitstoot van broeikasgassen zijn er voor toerisme nog steeds groeimogelijkheden. Dat is de meest bemoedigende boodschap voor de toeristische sector in het internationale rapport 'Envisioning Tourism in 2030 and beyond' van de Travel Foundation. Aan het rapport heeft onder meer NHL Stendens ETFI een belangrijke bijdrage geleverd.

Groei van toerisme in een klimaatneutrale wereld vergt wel grote investeringen in duurzaam transport en accommodaties én in maatregelen om de groei van lange vluchten te beperken. Vliegvakanties binnen het eigen continent en tussen continenten zijn dan nog steeds mogelijk maar het aantal vluchten kan tot 2050 niet meer groeien, onderzocht ETFI met CELTH, BUas en NBTC, in opdracht van de Travel Foundation.

Een florerende toeristische sector zonder emissie

Kern van het onderzoek is een verkenning van toekomstige scenario’s waarbij het effect van 40 klimaatinterventies op de uitstoot door de toeristische sector is berekend. In het rapport zijn de doelen van de ‘Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism’ vertaald naar een visie op een bloeiende toeristische sector met nul emissie in 2050.

De Travel Foundation roept alle bij toerisme betrokken bedrijven en organisaties op de ‘Glasgow Declaration for Climate Action’ ondertekenen en implementeren om zo bij te dragen aan de realisatie van het nul-emissie-scenario.

Biljoenen aan investeringen nodig

De onderzoekers hebben een reeks interventies en beleidsmaatregelen gecombineerd en concluderen dat slechts één verreikend Tourism Decarbonisation Scenario (TDS) de doelstellingen van de Glasgow Declaration kan halen. Daarvoor moet de sector wereldwijd biljoenen dollars investeren in het verminderen van CO2-uitstoot. Dat lijkt veel maar kan al bereikt worden door 2% tot 3% van de omzet te investeren in emissieloos weg- en railtransport, elektrische uitstootvrije accommodaties, de productie van e-fuels en de ontwikkeling van nieuwe vliegtuigen.

Toerisme kan groeien, maar wel anders

Het feit dat toerisme in het TDS nog steeds kan groeien, in aantallen reizen, overnachtingen en inkomsten, moet een belangrijk argument zijn voor de toerismesector om niet langer te aarzelen klimaatmaatregelen te nemen. Maar groeimogelijkheden betekenen niet dat alles hetzelfde kan blijven. Het grote verschil tussen het Business as Usual Scenario en het TDS is dat in het laatste scenario de groei afkomstig is van andere segmenten dan luchtvaart en langeafstandsreizen.

De groei in dat scenario wordt gedreven door alternatieve vervoerswijzen met trein, bus, veerdiensten en (elektrische) auto's en uit reizen op een korte en middellange afstand. De luchtvaart daarentegen zal een langzamer groeitraject volgen totdat het volledig emissievrij kan vliegen. Het TDS vraagt wel om een wereldwijd plan om de groei van het toerisme en de verdeling van bezoekersstromen te optimaliseren.

Groeikansen voor korteafstandsreizen

Het is bemoedigend voor de toeristische sector dat zowel reizen, overnachtingen als omzetgroei perfect mogelijk zijn in het TDS. Er zijn groeikansen voor korteafstandsreizen, die hun aandeel zouden vergroten van 69% nu naar 81% in 2050. Het aandeel langeafstandsreizen moet dan dalen van 6% naar 3%, waardoor het absolute aantal van die vluchten ongeveer gelijk blijft op het niveau van 2019. De luchtvaart kan in het TDS nog langzaam groeien, maar in een lager tempo dan in het verleden gebruikelijk was.

Afbeelding
Header European Tourism Futures Institute (ETFI)

ETFI

European Tourism Futures Institute (ETFI): expertisecentrum gespecialiseerd in toekomstonderzoek en scenarioplanning voor vrije tijd, recreatie en toerisme.