Ids van der Ploeg wint met zijn scriptie over N358 Th. van Welderen Rengersprijs

Afbeelding
Ids van der Ploeg, Van Welderen Rengersprijs

Met zijn scriptie ‘Smart mobility op de N358’ is Ids van der Ploeg een van de drie winnaars geworden bij de uitreiking van de Th. van Welderen Rengersprijs. De NHL Stenden-alumnus Ruimtelijke Ontwikkeling ontving 500 euro en een aandenken op Landgoed Oranjewoud. De prijs stimuleert studenten van de hogescholen in Fryslân om bij te dragen aan de economische welvaart in de provincie.

Ids is een van de drie winnaars van de Th. van Welderen Rengersprijs 2023. De alumnus Ruimtelijke Ontwikkeling heeft de prijs te danken aan zijn eindscriptie Smart mobility op de N358: Verkennende studie naar kansrijke maatregelen. Dit afstudeeronderzoek richt zich op de verkenning van slimme maatregelen om de juiste balans tussen verkeersveiligheid en doorstroming te vinden op de N358: de verbindingsweg tussen Noardeast-Fryslân met de A7.

Ids’ onderzoeksvraag luidt: hoe kan smart mobility de kwaliteit van de N358 verbeteren om zo bij te dragen aan een beter bereikbare oostflank van de betreffende regio? Smart mobility is de digitalisering en automatisering van de mobiliteit. Ids bedacht en onderzocht verschillende oplossingen, zoals een dynamische landbouwpasseerstrook.

Afbeelding
Ids van der Ploeg, Van Welderen Rengersprijs

Naast Ids vielen ook Marinde Bouma en Silke Hanegraaf van Hogeschool Van Hall Larenstein met hun scripties in de prijzen.

Maatschappelijke impact

De winnende scripties moeten relevant zijn voor de culturele, maatschappelijk-ethische en/of sociaal-economische ontwikkeling van Fryslân. Daarnaast moeten de werkstukken opvallen door vormgeving, inventiviteit, diepgang en maatschappelijke impact. Methodologisch moeten de scripties voldoen aan de eisen die op hbo-niveau aan een onderzoeksopzet worden gesteld.

Het Th. van Welderen Rengersfonds

Ieder jaar looft het Th. van Welderen Rengersfonds scriptieprijzen uit voor de beste afstudeerwerken in Fryslân. Baron Theo van Welderen Rengers (1867-1945) was onder andere grondlegger van de Coöperatieve Voorschot- en Spaarbank Trynwâlden in Oentsjerk. Deze bank is later geïntegreerd in de Friesland Bank. De baron heeft zijn bezit nagelaten aan een stichting: het Th. van Welderen Rengersfonds. Met als doel dat zijn kapitaal wordt ingezet voor het stimuleren van de economische welvaart in Fryslân.