Ruimtelijke Ontwikkeling

B Ruimtelijke Ontwikkeling, Bachelor, voltijd

Bij de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling van NHL Stenden Hogeschool word je opgeleid tot een specialist op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte. Mobiliteit en de openbare ruimte zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Bij het oplossen van problemen heb je niet alleen met voertuigen te maken, maar vooral met mensen en hun omgeving. Weet jij deze aspecten samen te brengen in een goede visie en te vertalen naar de praktijk? Dan is de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling iets voor jou!

 • Je studeert aan een top 3-opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling volgens de Keuzegids Hbo 2019.

 • Bij de opleiding werken betrokken en enthousiaste docenten die vaak veel praktijkervaring hebben. Bijvoorbeeld als gedragswetenschapper, projectleider bij een ingenieursbureau, verkeerskundig onderzoeker of als stedenbouwkundige.

 • We bieden een unieke combinatie van mobiliteit en stedenbouwkunde. Deze combinatie vind je bij geen andere hogeschool in Nederland!

 • Onze opleiding staat hoog aangeschreven binnen het werkveld.

 • Je doet werkervaring op en leert je toekomstige werkgevers kennen.
  De opleiding werkt nauw samen met de kenniscentra Shared Space en Ruimtebouwers. 

 • Met ruim twintigduizend studenten is Leeuwarden een bruisende studiestad. Je vindt hier betaalbare kamers, gezellige cafés en restaurants met studentenprijzen en verschillende studentenverenigingen. Kortom: alle ingrediënten voor een onvergetelijke studententijd zijn aanwezig!

Wat staat je te wachten?   

Om het toenemende verkeer in goede banen te leiden, is het belangrijk een de openbare ruimte zo in te richten dat alle weggebruikers er optimaal en veilig gebruik van kunnen maken. Dat doe jij, als professional ruimtelijke ontwikkeling! Denk aan het bepalen van een goede locatie voor een voetbalstadion of winkelcentrum, de herinrichting van een weg of woonwijk, of het stroomlijnen van allerlei verkeersstromen waarbij je rekening houdt met de effecten hiervan op de omgeving en het milieu. Je kunt ook kijken naar de psychologische kant: hoe kun je het gedrag van weggebruikers beïnvloeden?

 

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor

Start studie

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2018/2019 € 2060,-
 • Wettelijk collegegeld 2019/2020 € 2083,-
Bekijk alle kosten

Wat kun je worden met de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling?

Er is veel vraag naar mobiliteitsdeskundigen. Ben je afgestudeerd? Dan kun je veel verschillende kanten op en ga je een glansrijke carrière tegemoet. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als:

 • beleidsmedewerker mobiliteit en ruimte bij de overheid
 • mobiliteitsadviseur bij een adviesbureau of de overheid
 • ruimtelijk ontwerper
 • vervoersspecialist bij openbaar vervoersbedrijven
 • adviseur bij Veilig Verkeer Nederland, de ANWB of de Fietsersbond

Waar kun je aan de slag?   

De opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling van NHL Stenden Hogeschool leidt je op voor functies waarbij jij je bezighoudt met vraagstukken op het gebied van mobiliteit. Je kunt in veel branches terecht, bijvoorbeeld bij de overheid, adviesbureaus, de NS of onderzoeksbureaus.

Hoeveel kans heb je op een baan?    

Landelijk gezien vindt 62% van alle afgestudeerden van de hbo-opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling binnen anderhalf jaar een baan op niveau.

b_ruimtelijke_ontwikkeling_sfeer

Toelatingseisen Ruimtelijke Ontwikkeling?

Voor de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Havo
 • E&M;
 • C&M;
 • N&G;
 • N&T.
 • E&M;
 • C&M;
 • N&G;
 • N&T.
 • mbo-domein niveau 4*

*Voor de mbo-domeinen Economie en Administratie en Handel en Ondernemerschap gelden aanvullende toelatingseisen. De overige mbo-domeinen zijn rechtstreeks toelaatbaar.

Wil je weten of je met jouw mbo-diploma direct toelaatbaar bent? De snelste manier om het te controleren is via Toelatingstoetsen.nl.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Wanneer je niet aan de toelatingseisen voldoet, zijn er verschillende manieren waarop je mogelijk toch toegelaten kunt worden. Bijvoorbeeld via een toelatingstoets of een 21+ toelatingsonderzoek. Ontdek de mogelijkheden.

 

Placeholder

“Als mobiliteitsdeskundige ligt het werk voor het oprapen.”

Doorstuderen na de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling

Er zijn verschillende masteropleidingen die goed aansluiten op de bacheloropleiding Ruimtelijke Ontwikkeling, bijvoorbeeld: Economische Geografie, Sociale Geografie, Technische Planologie of Stedenbouw.

studeren_lwd

Stage lopen? Dat doe je vanaf jaar 2!

In het tweede en vierde jaar ga je ruim vier maanden op stage en pas je jouw kennis en vaardigheden toe bij een bedrijf. Er is een netwerk met (internationale) stage-bedrijven, maar je mag natuurlijk ook zelf op zoek gaan naar een stageplaats.

Waar kun je stage lopen?   

Er zijn veel mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld stage lopen bij:

 • Sweco
 • Royal Haskoning
 • DHV
 • Rijkswaterstaat
 • Gemeente
 • ANWB
 • Watersportverbond
 • BAM
 • NS
 • Arriva

Buitenland

Tijdens je studie kun je meedoen aan internationale projecten die op verschillende universiteiten in Europa worden gehouden. Ook krijg je de kans om een buitenlandse stage te volgen en biedt de opleiding je de mogelijkheid om in het buitenland af te studeren. Van Curaçao tot het vaste land van Europa!

Shared Space

Shared Space is een aanpak die normaal, sociaal gedrag bij mensen in het verkeer stimuleert. Het zorgt ervoor dat weggebruikers niet blindelings op een verkeerslicht, verkeersbord of een zebrapad vertrouwen, maar dat ze oogcontact met elkaar zoeken.

Frans Larmené, docent NHL Stenden Hogeschool en gedragswetenschapper: “Bij een ruimte die ingericht is met het Shared Space principe, bepaal je of je stopt door goed uit te kijken en door andere weggebruikers te respecteren. Je wordt teruggeworpen op je eigen sociale norm, je kunt je niet verschuilen achter regeltjes. Shared Space stelt de mens centraal en is een idee uit Friesland. En het werkt, want er is internationale belangstelling voor dit fenomeen, van Japan tot Amerika!”

Studieopbouw Ruimtelijke Ontwikkeling

Verkeer laat zich niet regelen vanuit de schoolbanken. Daarom ben jij tijdens de opleiding, naast de theorie, direct veel bezig in de praktijk. De opleiding werkt nauw samen met de kenniscentra Shared Space en Ruimtebouwers. Deze kenniscentra zijn onderdeel van de afdeling Built Environment waar de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling deel van uit maakt. Beide kenniscentra werven opdrachten uit de praktijk. Bij de uitvoering van de opdrachten worden studenten ingezet. Hierdoor werk je aan echte opdrachten voor echte opdrachtgevers. Je doet werkervaring op en leert je toekomstige werkgevers kennen.

Jaar 1

Projecten

Er is geen betere leerschool dan de praktijk! Je gaat meteen aan de slag met praktijkopdrachten. In het eerste jaar doe je bijvoorbeeld:

 • Analyseer en verbeter je eigen wijk
  Je analyseert de huidige verkeerssituatie van een zelf gekozen wijk en doet verbetervoorstellen.
 • Mobiliteit
  Samen met je projectgroep stel je een mobiliteitsplan op voor een deel van een stad. Hierbij zorg je voor goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Je maakt gebruik van verschillende vormen van verkeerskundig onderzoek zoals; parkeer-, route-, geluids- en belevingsonderzoek.
 • Built Environment
  Samen met studenten van de opleidingen Bouwkunde en Civiele Techniek maak je een nieuw ontwerp voor voor een bestaand stedelijk gebied. Je kijkt daarbij naar verschillende aspecten: mobiliteit, stedenbouwkunde, infrastructuur, geschiedenis van het gebied, geld en politiek, wetgeving, sociale aspecten, veiligheid, architectuur en duurzaamheid.

Interdisciplinair

In het tweede semester maak je in multidisciplinaire teams samen met studenten Bouwkunde en Civiele Techniek een stedenbouwkundig ontwerp. Je krijgt samen met studenten Civiele Techniek basiskennis uit de vakgebieden mobiliteit en wegenbouwkunde.

Onderwerpen

Je volgt colleges die onder andere gaan over:

 • inventarisatie en analyse
 • verkeersonderzoek
 • planvorming
 • methodisch werken
 • overleggen en samenwerken in teams
 • fietsverkeer
 • openbaar vervoer
 • sociale veiligheid
 • verkeersveiligheid
 • verkeersgedrag
 • infrastructuur
 • verkeerskundig- en stedenbouwkundig ontwerpen

De verkeerskundige onderwerpen worden via hoor- en werkcolleges aangeboden. De onderwerpen passen bij het project waar je op dat moment mee bezig bent.

Vakken

 • AutoCAD
 • visualisatietechnieken
 • wiskunde
 • onderzoekstechnieken
 • mondeling presenteren en
  formuleren en structureren
 • recht en regelgeving
 • Excel en statistiek

Minor

In het tweede jaar volg je de minor Gemeentelijke mobiliteitsvisie. Je stelt een gemeentelijke mobiliteitsvisie op voor een middelgrote stad. Op basis van een beleidskader, uitgangspunten en de huidige situatie bedenk je een integraal plan voor alle vervoersmiddelen en ruimtelijke inrichting voor de komende vijf jaar. Je presenteert de resultaten aan de gemeente.

Vakken

 • communicatie
 • recht
 • gemeentelijke mobiliteitsvisie
 • visie en beleid
 • goederenvervoer
 • beleid en politiek
 • statistiek
 • verkeersonderzoek

Keuzemogelijkheden

Je hebt tijdens je studie vrije keuzeruimte. Daarin kun je cursussen, trainingen of workshops volgen die jij interessant vindt.

Stage

Je loopt stage bij een gemeente of adviesbureau.

Minor Regionale Mobiliteit

In het derde jaar volg je de minor Regionale Mobiliteit. Je stelt een infrastructuurplan op voor een regionale wegenverbinding. Je doet herin een onderzoek naar de effecten van verschillende varianten voor milieu, economie, leefbaarheid en veiligheid. Met kennis van verkeerspsychologie stel je maatregelen voor die het verkeersgedrag positief beïnvloeden.

Vakken

 • regionaal mobiliteitsbeleid
 • beoordelingsmethoden en effecten
 • gebiedsgericht benutten
 • verkeersregelinstallaties
 • ontwerpen
 • organisaties in het publieke domein
 • verkeersrecht en verkeersbesluiten
 • projectmanagement
 • contractvoorbereiding

Keuzeminor

Jje een nieuw ontwerp voor eene specialiseert je in een richting en maakt een keuze uit de volgende minors:

 • Infrastructuur
  Je ontwerpt wegen en maakt deze bestekklaar voor uitvoering.
 • Stedenbouwkunde
  Je maakt stedenbouwkundige ontwerpen, gericht op het creëren van een veilige en aantrekkelijke omgeving.
 • Mobiliteitsstrategie
  Op basis van een heldere visie leer je een mobiliteitsplan op te stellen.
 • Traffic Psychology
  Door observatie van verkeersgedrag en analyse kom je tot een ontwerp waarmee je gedrag positief beïnvloedt.

Afstuderen

In het vierde jaar kies je uit twee afstudeerrichtingen: Mobiliteit of Stedenbouwkundig Ontwerpen.

Tijdens het afstuderen laat je zien dat je als startende deskundige op het gebied van mobiliteit en ruimte klaar bent voor het echte werk.. Voor een externe opdrachtgever voer je zelfstandig een specialistisch onderzoek uit.

Stage

Je loopt stage bij externe organisatie zoals een adviesbureau of overheidsinstelling, je stage is gericht op je afstudeerrichting. Je neemt deel aan de dagelijkse werkzaamheden en doet daarnaast een onderzoek voor je stagebedrijf. Over het onderzoek schrijf je een rapport.

Vrije keuzeruimte

Tijdens je studie heb je vrije keuzeruimte. Daarin kun je cursussen, trainingen en/of workshops volgen die jij interessant vindt.

Met één been in de praktijk

De ontwikkelingen binnen het vakgebied zijn nauwelijks bij te houden. Denk aan de zelfrijdende auto, het groeiende gebruik van e-bikes, het gebruik van mobiele telefonie in het verkeer en de toegankelijkheid tot big data. Deze ontwikkelingen hebben allemaal gevolgen voor de inrichting van de ruimte, de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. Door mee te werken aan praktijkopdrachten doe je kennis op van de meest recente ontwikkelingen en kun je jezelf onderscheiden op de arbeidsmarkt. Hieronder een aantal voorbeeldprojecten:

Built Environment

Je maakt in een groep een nieuw ontwerp voor een bestaand stedelijk gebied. Je kijkt daarbij naar verschillende aspecten: mobiliteit, stedenbouwkunde, infrastructuur en architectuur. Binnen één van die aspecten doe je een individueel onderzoek.

vt_ruimtelijkeontwikkeling_project2

Gemeentelijke mobiliteitsvisie

Je stelt een mobiliteitsvisie op voor een middelgrote stad. Je presenteert de resultaten voor de gemeente.

vt_ruimtelijkeontwikkeling_project3

Kenniscentra

De kenniscentra Share Space en Ruimtebouwers werven opdrachten uit de praktijk. Jij wordt betrokken bij de uitvoering van de opdrachten.

Herinrichting stationsgebied Leeuwarden

Maak een ontwerp voor het stationsgebied in Leeuwarden, waarbij het station naast een plek om te reizen ook een aantrekkelijke plek wordt om langer te verblijven. Dit kan bijvoorbeeld door meer groen, horeca, winkels of het plaatsen van straatmeubilair.

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours! 

Ontdek X-Honours

Specialisaties

Studeren aan NHL Stenden

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs goed aansluit op de praktijk. Daarom werken we nauw samen met het werkveld. Je werkt met medestudenten in kleine groepen aan opdrachten uit de praktijk. Je leerdoelen staan daarbij centraal. Onze docenten kennen je en begeleiden je daarbij. Zo leer je alle vaardigheden en doe je de kennis op die je straks nodig hebt om als professional het verschil te maken. Alle opleidingen van NHL Stenden werken toe naar Design Based Education (DBE), waarbij co-creatie met het werkveld centraal staat. Dit doe je in kleine groepen van studenten, docenten, onderzoekers, lectoren en professionals uit het werkveld.