Ruimtelijke Ontwikkeling

B Ruimtelijke Ontwikkeling, Bachelor, voltijd

Bij de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling van NHL Stenden Hogeschool word je opgeleid tot een specialist op het gebied van mobiliteit en inrichting van de openbare ruimte. Mobiliteit en de openbare ruimte zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij het oplossen van problemen heb je niet alleen met voertuigen te maken, maar vooral met mensen en hun omgeving. Weet jij deze aspecten samen te brengen in een goede visie en te vertalen naar de praktijk? Dan is de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling iets voor jou!

Heb je vragen over deze opleiding? Vul dan het online formulier in of stuur ons een WhatsApp via 06 13579931 (werkdagen van 9:30 tot 16:30 uur).
 • Top 3-opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling volgens de Keuzegids hbo 2019.
 • Er is veel persoonlijke aandacht voor jou als student.
 • Je werkt tijdens de opleiding in kleine groepen.
 • 87% van onze studenten is (zeer) tevreden over de opleiding in het algemeen en 92% is (zeer) tevreden over de sfeer, blijkt uit de Nationale Studenten Enquête 2018. Onze opleiding staat hoog aangeschreven binnen het werkveld
 • Unieke combinatie van stedenbouwkunde en mobiliteit. Deze combinatie vind je bij geen andere hogeschool in Nederland!

Wat staat je te wachten?   

Je wordt opgeleid tot een specialist op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte. Daarbij kijk je naast functionaliteit en veiligheid ook naar efficiëntie. Om het toenemende verkeer in goede banen te leiden, is het belangrijk de openbare ruimte zo in te richten dat alle weggebruikers er optimaal en veilig gebruik van kunnen maken. Denk aan het bepalen van een goede locatie voor een winkelcentrum, de herinrichting van een woonwijk of het managen van allerlei verkeersstromen. Je houdt rekening met de effecten op de omgeving en het milieu, maar je kijkt ook naar de psychologische kant. Veel verkeersdeelnemers zijn zich bijvoorbeeld niet bewust van hun verkeersgedrag: hoe kun je met de inrichting van de openbare ruimte het gedrag van weggebruikers beïnvloeden?

Studiekenmerken

Diploma

 • Bachelor

Start studie

 • September

Locatie

 • Leeuwarden

Taal

 • Nederlands

Kosten

 • Wettelijk collegegeld 2020/2021 € 2143,-
 • Wettelijk collegegeld 2021/2022 € 1084,-
Bekijk alle kosten

Wat kun je worden met de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling?

Er is veel vraag naar deskundigen op het gebied van mobiliteit en ruimte. Ben je afgestudeerd? Dan kun je veel verschillende kanten op en ga je een glansrijke carrière tegemoet. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag bij provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, adviesbureaus, vervoersbedrijven of onderzoeksbureaus. :

Landelijk gezien vindt 100% van alle afgestudeerden van de hbo-opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling binnen anderhalf jaar een baan op niveau volgens de HBO-Monitor 2018.

b_ruimtelijke_ontwikkeling_sfeer

Toelatingseisen Ruimtelijke Ontwikkeling?

Voor de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling heb je één van de volgende diploma’s nodig:

Havo
 • NT
 • NG
 • EM
 • CM
 • NT
 • NG
 • EM
 • CM
 • Niveau 4

Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Wanneer je niet aan de toelatingseisen voldoet, zijn er verschillende manieren waarop je mogelijk toch toegelaten kunt worden. Bijvoorbeeld via een toelatingstoets of een 21+ toelatingsonderzoek. Ontdek de mogelijkheden.

lucas_vlot

“Toen wist ik het: ik ga Ruimtelijke Ontwikkeling studeren”

Doorstuderen? Doe een master!

Ben je nog niet uitgeleerd en wil jij je verder verdiepen in jouw vakgebied?

Er zijn verschillende masters die goed aansluiten op de bacheloropleiding Ruimtelijke Ontwikkeling, zoals Economische Geografie, Sociale Geografie, Technische Planologie of Stedenbouw.

studeren_lwd

Stage lopen? Dat doe je vanaf jaar 2!

In het tweede en vierde jaar ga je ruim vier maanden op stage en pas je jouw kennis en vaardigheden toe bij een bedrijf. Er is een netwerk met (internationale) stage-bedrijven, maar je mag natuurlijk ook zelf op zoek gaan naar een stageplaats. Je kunt bijvoorbeeld stage lopen bij Royal Haskoning, Rijkswaterstaat, de ANWB, de NS of bij gemeenten.

Studeren in het buitenland

Tijdens je studie kun je meedoen aan internationale projecten die op verschillende hogescholen en universiteiten in Europa worden gehouden. Ook krijg je de kans om een buitenlandse stage te volgen en biedt de opleiding je de mogelijkheid om in het buitenland af te studeren. Van Curaçao tot het vaste land van Europa!

Shared Space

Je hebt vast wel eens gehoord van Shared Space. Het lijkt wellicht op het eerste gezicht een chaos, maar niets is minder waar. Shared Space stimuleert namelijk sociaal gedrag bij verkeersdeelnemers. Het zorgt ervoor dat weggebruikers niet blindelings op een verkeerslicht, verkeersbord of een zebrapad vertrouwen, maar dat ze oogcontact met elkaar zoeken. Jij leert de openbare ruimte in te richten volgens het Shared Space-principe, waarmee je de kwaliteit van de omgeving verhoogt. En je ontdekt dat dit verrassende Friese concept echt werkt, want er is internationale belangstelling voor dit fenomeen, van Japan tot Amerika!

Studieopbouw Ruimtelijke Ontwikkeling

Verkeer laat zich niet regelen vanuit de schoolbanken. Daarom ben jij direct veel bezig in de praktijk. De opleiding werkt nauw samen met de kenniscentra Shared Space en Ruimtebouwers. Beide kenniscentra werven opdrachten bij bedrijven en overheid. Bij de uitvoering ervan worden studenten ingezet. Zo doe je werkervaring op en leer je toekomstige werkgevers kennen.

Jaar 1

Je volgt colleges die onder andere gaan over fietsverkeer, openbaar vervoer, verkeersonderzoek, sociale veiligheid, verkeersveiligheid, verkeersgedrag en infrastructuur. De onderwerpen passen bij het project waar je op dat moment mee bezig bent. Zo ga je de verkeerssituatie in een wijk analyseren en doe je verbetervoorstellen, stel je een mobiliteitsplan op voor een deel van een stad en maak je samen met studenten van de opleidingen Bouwkunde en Civiele Techniek een nieuw ontwerp voor een bestaand stedelijk gebied.

In het tweede jaar maak je voor een middelgrote stad een integraal plan voor alle vervoersmiddelen en de ruimtelijke inrichting voor de komende vijf jaar. Dit doe je op basis van een beleidskader, uitgangspunten en de huidige situatie. Je presenteert de resultaten aan de gemeente. Verder loop je stage bij een gemeente of adviesbureau, volg je binnen de vrije keuzeruimte cursussen, trainingen of workshops die jij interessant vindt.

Atelier mobiliteit en Atelier Stedenbouwkundig ontwerpen

In beide ateliers werk je aan opdrachten uit de praktijk en neem je deel aan praktijkgericht onderzoek. De atelierkeuze geeft toegang tot een van beide afstudeerrichtingen, Mobiliteit of Stedenbouwkundig ontwerpen. Je werkt als student nauw samen met de opdrachtgever. Accountmanagement en projectmanagement zijn hier extra belangrijk.

Keuzeminor

Door een minor naar keuze te volgen geef je zelf richting aan je studie. Wil jij je specialiseren in infrastructuur, stedenbouwkunde, mobiliteitsstrategie of verkeerspsychologie?

In het laatste jaar van de studie kies je uit twee afstudeerrichtingen: Mobiliteit of Stedenbouwkundig Ontwerpen. Als afstudeeropdracht voer je voor een externe opdrachtgever zelfstandig een specialistisch onderzoek uit. Verder loop je nog een stage en doe je onderzoek voor je stagebedrijf.

Met één been in de praktijk

De ontwikkelingen binnen het vakgebied zijn nauwelijks bij te houden. Denk aan de zelfrijdende auto, het groeiende gebruik van e-bikes, het gebruik van mobiele telefonie in het verkeer en de toegankelijkheid tot big data. Deze ontwikkelingen hebben allemaal gevolgen voor de inrichting van de ruimte, de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. Door mee te werken aan praktijkopdrachten doe je kennis op van de meest recente ontwikkelingen en kun je jezelf onderscheiden op de arbeidsmarkt. Hieronder een aantal voorbeeldprojecten:

Built Environment

Je maakt in een groep een nieuw ontwerp voor een bestaand stedelijk gebied. Je kijkt daarbij naar verschillende aspecten: mobiliteit, stedenbouwkunde, infrastructuur en architectuur.

vt_ruimtelijkeontwikkeling_project2

Ruimtelijk- en mobiliteitsprogramma

Je bedenkt voor een middelgrote stad een integraal plan voor alle vervoersmiddelen en de ruimtelijke inrichting voor de komende vijf jaar. Dit doe je op basis van een beleidskader, uitgangspunten en de huidige situatie. Je presenteert de resultaten aan de gemeente!

vt_ruimtelijkeontwikkeling_project3

De Centrale

Onderzoek de bereikbaarheid van het winkelpark De Centrale in Leeuwarden. Hoe is de doorstroming van het verkeer? Is er voldoende parkeergelegenheid? Hoe zit het met de geluidshinder? Allemaal vragen waar jij als deskundige mobiliteit en ruimte over nadenkt en advies over uitbrengt.

Herinrichting stationsgebied Leeuwarden

Maak een ontwerp voor het stationsgebied in Leeuwarden, waarbij het station naast een plek om te reizen ook een aantrekkelijke plek wordt om langer te verblijven. Dit kan bijvoorbeeld door meer groen, horeca, winkels of het plaatsen van straatmeubilair.

X-Honours

Wil jij naast je studie nóg meer uit jezelf halen? Wil jij samen met studenten van andere opleidingen werken aan verrassende opdrachten uit het werkveld? Geef dan een boost aan jouw studie met ons excellentieprogramma X-Honours! 

Ontdek X-Honours

Specialisaties

Studeren aan NHL Stenden

De wereld van morgen wordt bepaald door de mensen van vandaag. Jij speelt daarin een belangrijke rol.

Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs goed aansluit op de praktijk. Daarom werken we nauw samen met het werkveld. Je werkt met medestudenten in kleine groepen aan opdrachten uit de praktijk. Je leerdoelen staan daarbij centraal. Onze docenten kennen je en begeleiden je daarbij. Zo leer je alle vaardigheden en doe je de kennis op die je straks nodig hebt om als professional het verschil te maken. Alle opleidingen van NHL Stenden werken toe naar Design Based Education (DBE), waarbij co-creatie met het werkveld centraal staat. Dit doe je in kleine groepen van studenten, docenten, onderzoekers, lectoren en professionals uit het werkveld.