In de media: 'Goed inwerkplan cruciaal voor behoud beginnende docent'

Afbeelding
Docent

Het professioneel welzijn van beginnende docenten wordt sterk beïnvloed door de on-boarding (het aannemen en wegwijs maken van een medewerker) en de ondersteuning vanuit teamleiders. Dat blijkt uit onderzoek van Folkert de Jong van NHL Stenden naar de on-boarding van twee groepen beginnende docenten binnen zijn eigen hogeschool.

Uit: ScienceGuide (21 juni 2023)

De start van een dienstverband is cruciaal voor het behouden van werknemers. Zo’n twintig procent van de werknemers verlaat een organisatie al binnen één jaar. Dat kost niet alleen geld, het bemoeilijkt daarnaast de uitvoering van de dagelijkse taken binnen organisaties – ook binnen hoger-onderwijsinstellingen, schrijft onderzoeker Folkert de Jong van NHL Stenden. Goede ‘on-boarding’ (het aannemen en integreren van beginnende werknemers binnen de organisatie en dier cultuur, systemen, procedures en verwachting) kan problemen voorkomen.

De Jong gebruikte onderzoeken binnen zijn eigen hogeschool als casus. Bij NHL Stenden werden binnen twee jaar (2019-2021) 288 docenten aangenomen; 106 in 2019/2020, 172 in 2021. Bij die eerste groep werd onderzocht hoe ze de on-boarding en take-off (de eerste honderd dagen) ervoeren. De publicatie van de resultaten geschiedde intern. Op basis daarvan werd de procedure aangepast en werd bij de tweede groep onderzocht of die betere ervaringen hadden. Tevens werd onderzocht hoe het zes maanden na hun start stond met het professioneel welzijn van de tweede groep.

Professioneel welzijn van beginnende docent

‘Professioneel welzijn’ is een term die De Jong muntte voor dit onderzoek. “De werknemer, in dit geval de beginnende docent, voelt zich in staat om de taak uit te voeren, voelt zich gesteund door de teamleider en het team, en heeft de middelen en mogelijkheden om de taak uit te voeren”, luidt zijn definitie.

Termen zoals ‘employee satisfaction’ of ‘employee happiness’ impliceren volgens hem dat een werknemer tegen elke prijs tevreden en blij moet worden gehouden, terwijl een term zoals ‘employee engagement’ betrokkenheid kan aantonen zonder oog te hebben voor bijvoorbeeld de stress die zulke betrokkenheid kan veroorzaken. De term ‘professioneel welzijn’ behelst daarentegen een zekere graad van zeggenschap, aldus De Jong.

Klik hier voor het hele artikel

Lectoraat OndernemenNu

Samen met studenten en docenten van de opleiding HRM worden in DBE-ateliers bedrijven en organisaties in de regio ondersteund bij HR-vraagstukken en innovaties.